Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Dokument

Dokument

Här finns exempel på dokument, debattartiklar, mediereportage mm rörande marschen. De får gärna användas med angivande av källa.

Informationsdokument, etc

Axplock av debattartiklar, intervjuer etc.

Mediereportage
För marscher en del år har vi dokumenterat mediereportage. Du hittar dem under varje års marsch på sidorna Arkiv - tidigare års marscher och Marschen 2012 (den sista marschen).

På sidorna om våra anmälningsaktioner mot diskriminerande otillgänglighet finns mediereportage om aktionerna:
Den första anmälningsaktionen 2005
Den andra anmälningsaktionen 2007
Den tredje anmälningsaktionen 2009
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741