Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Anmäl otillgängligheten

Anmäl otillgängligheten

Har du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering i form av otillgänglighet? Då bör du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som är till för att motverka diskriminering. DO tar emot anmälningar om diskriminering. och presenterar varje år statistik över antalet inkomna anmälningar.

Fördelarna med att anmäla är många:
- du ökar DO:s anmälningsstatistik vilket kan ligga till grund för kraftigare lagstiftning
- du uppmärksammar den anmälda parten på problemet
- det anmälda hindret kan komma att åtgärdas
- du bidrar till ett tillgängligare Sverige
- du stärker din självkänsla

Du kan göra anmälan på två sätt:

1. Online via en elektronisk anmälningsblankett hos Anmälningstjänsten (Rekommenderas!)
Med denna tjänst fyller du i ett formulär online med alla uppgifter. Din anmälan skickas sedan direkt till Diskriminerngsombudsmannen, men läggs även upp i en sökbar databas över inkomna anmälningar (ditt namn tas bort i din anmälan för att skydda din identitet). Fördelen med det är att det blir möjligt för vem som helst att via Internet ta del av din anmälan. När någon söker på företagsnamnet i en sökmotor kommer också anmälan upp som en träff. Därmed bidrar du till att uppmärksamma otillgängligheten.

Med tjänsten kan du även göra anmälningar om sk enkelt avhjälpta hinder.

Följ länken för att gå till sidan med Anmälningstjänsten hos Independent Living Institute.

2. Direkt till Diskrimineringsombudsmannen via post, telefon eller e-post
DO har inget elektroniskt anmälningsformulär, men anmälningsblanketter kan hämtas online. Följ länken för att gå till sidan på DO:s webbplats om hur du anmäler.

Vad leder anmälan till?
Den diskrimineringslagstiftning som gäller sedan 2009-01-01 klassar tyvärr inte otillgänglighet som diskriminering i allmänhet, utan endast i arbetslivet och vid studier.

När någon anmäler diskriminering i form av bristande tillgänglighet på ett samhällsområde som inte täcks kan Diskrimineringsombudsmannen i dagsläget tyvärr inte göra någonting. Eftersom det inte finns någon lagstiftning att luta sig mot kan DO inte agera. Men en anmälan leder till att anmälningsstatistiken ökar och därmed ökar även trycket för att få den lagstiftning marschen vill ha. (Se ovan "Fördelarna med att anmäla...".)

Sedan 2003-12-01 gäller Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Detta innebär att hinder i den byggda miljön (även befintliga byggnader) som enligt Boverkets föreskrifter bedöms som enkelt avhjälpta ska åtgärdas. Tillsynsansvaret ligger här ytterst på byggnadsnämnden i kommunen där det anmälda objektet finns. (Se även vår sida Enkelt avhjälpta hinder.)

Via Anmälningstjänsten kan du göra just anmälningar om sk enkelt avhjälpta hinder. Om den anmälda parten inte åtgärdar hindren kan byggnadsnämnden ålägga den vite.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741