Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

RIKSDAGEN HAR BESLUTAT ATT OTILLGÄNGLIGHET SKA BLI DISKRIMINERING!

Klockan 16.03 idag, torsdagen 14 juni 2012, tog Sveriges riksdag med acklamation beslutet att tillkännage för regeringen som sin mening att otillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen.

Det innebär att regeringen nu "skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag". Med "skyndsamt" brukar man vanligtvis mena inom högst ett år, särskilt som det redan gjorts hur många utredningar som helst i frågan.

Riksdagens tillkännagivande säger bland annat:
"Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området."

Vi saknar ord.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/AU11/
Publicerad: 2012-06-14 kl 23:51
Uppdaterad: 2012-06-17 kl 14:15
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741