Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Vi stödjer marschen

Vi stödjer marschen

Ett stort tack till vår huvudsponsor:
Logotyp: texten 'STIL' i rött
Stiftarna av Independent Living i Sverige


De första marschåren fick vi ägna en stor del av tiden åt att söka ekonomisk stöd från stödjande organisationer. Stil garanterade från och med marschen 2006 till den sista marschen 2012 demonstrationen ekonomist. Utan Stil hade marschen aldrig kunnat fortsätta!


Fler än 150 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet. Tillsammans representerar dessa mer än 1 miljon människor och har en omsättning på över 1,5 miljarder kronor. (Vi har slutat räkna på omsättningen sedan flera år.)

Att ställa sig bakom oss kostar ingenting! Vet du fler organisationer, företag eller webbsidor som vill stödja oss? Läs här om hur man går till väga för att stödja oss.

Här kan du se alla enskilda som skrivit under vår namninsamling. Skriv under du med!

De senaste organisationerna, företagen eller webbsidorna att ställa sig bakom marschen är:
- Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (2012-05-22)
- nWise (2012-05-22)
- ELFA Assistans (2012-05-20)
- AssistansPartner (2012-05-20)
- Sensus Uppsala-Härnösand (2012-05-15)
- Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) (2012-05-10)

Organisationer
Följande svenska organisationer, nätverk, stiftelser och andra sammanslutningar stödjer hittills marschen:
(I bokstavsordning; om länk till oss finns från den stödjande partens hemsida finns en dito länk från oss.)
- Alla olika alla lika
- Antidiskrimineringsbyrån i Blekinge
- Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
- Astma och Allergiförbundet
- BOSSE (Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter)
- Bota FA!
- Brf Gymnasten
- Byrån För Lika Rättigheter
- Defekta Journalister
- DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn)
- DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)
- Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)
- DUNS (De Unga med Neurologiska funktionshinder i Sverige)
- Elöverkänsligas Riksförbund
- FfdN (Föreningen för de Neurosedynskadade)
- FHDBF (Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer)
- FHOBIT (Funktionshindrade Homo-, Bi- och Transpersoner)
- FQ (Forum - Kvinnor och Funktionshinder)
- FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)
- FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter)
- FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda)
- FUB (För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
- Funktionshindernationen
- FöR (Förbundet Rörelsehindrade)
- Förbundet Unga Rörelsehindrade
- Föreningen Familjer med Funktionshinder
- Föreningen Furuboda
- Föreningen JAG
- Föreningen Palmeras Vänner
- GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living)
- GIL - Ett självbestämt liv
- Grön Ungdom
- Gävle Handikappteater
- HIL (Helsingborgs Independent Living)
- Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
- HRF (Hörselskadades Riksförbund)
- HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan)
- Independent Living Institute
- IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade)
- Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige
- KFA (Koalition För Amputerade)
- Kommunens Väl - Halmstad
- LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund)
- LUF (Liberala ungdomsförbundet)
- Lysestrandsstiftelsen
- Miljöpartiet de Gröna
- NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund)
- Nätverket för tillgänglighet
- Nätverket mot rasism
- Passalen - fritid för alla
- Parkinson Östergötland
- PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
- RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
- Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering
- Reumatikerförbundet
- RFSL Ungdom
- Riksdagens Handikappforum
- Riksorganisationen Unga Reumatiker
- Riksorganisationen Unga Synskadade
- Rikssektionen Klippan
- RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade)
- SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)
- SDU (Sveriges Dövas Ungdomsförbund)
- SeniorNet Norrköping
- Serbiska Riksförbundet
- Serbiska Ungdomsförbundet
- SFS (Sveriges förenade studentkårer)
- SFQ (Sveriges Förenade HBTQ-studenter)
- SHIA (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening)
- SHIF (Svenska Handikappidrottsförbundet)
- SISUS (Socialstyrelsens Institut för Särskilt Utbildningsstöd)
- Sky High
- SRF (Synskadades Riksförbund)
- SSU Stockholm
- Stiftelsen Rullstolsfrämjandet
- Sensus Stockholm-Gotland
- Sensus Uppsala-Härnösand
- STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige)
- Stroke-Riksförbundet
- Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
- Sveriges Unga Muslimer
- Svenska Diabetesförbundet
- Svenska Dysfagiförbundet
- Svenska Epilepsiförbundet
- Sveriges Ledarhundsförare
- Sällsynta Diagnoser
- Tillgänglighetsgruppen
- THF (TalHandikappades riksFörening)
- Ung med Psoriasis
- Unga Allergiker
- Unga Funkisar
- Unga Hörselskadade
- Uppsala studentkår
- VIS (Vuxendöva i Sverige)
- Vänsterpartiet
- Ädelfors folkhögskola
- Ör riks (Överviktigas riksförbund)
- Örebro Rättighetscenter mot diskriminering

Företag
(I bokstavsordning; om länk till oss finns från den stödjande partens hemsida finns en dito länk från oss.)
- A-assistans
- Aiai
- Aktiv Assistans KTG AB
- Ambass AB
- Annas vision
- Anpassarna Gunnérius AB
- Assida Assistans AB
-
Assistansia AB
- AssistansPartner
- Beastwear
- Digitex AB
- DIN Assistans AB
- Dons lackering
- ELFA Assistans
- Flexénita
- Foderbilen
- Framgången - Planering & Påverkan
- Funka Nu AB
- GalaXy - Piercings And Accessories
- Handikappersättning.se
- Hela Sveriges Assistans
- Human Assistans
- Humlegården
- Idmans institut för personlig utveckling
- Impacta AB
- Improve Your Life
- Iriskoncernen
- Jevia Assistans
- Klädvalet
- Kompis Assistans
- M.O.D Motivation & Drivkraft
- Naturläkarjouren
- NetRelations
- NÄRA
- Novasis personlig assistans
- nWise
- OmsorgsCompagniet i Norden AB
- Outokumpu Stainless AB
- Painkiller Design
- Passal AB
- Per Kvadrat AB
- Peter Morelius Föreläsningar
- Phoneticom AB
- Progress text & konsult
- Selek Telecom AB
- Solunova Consulting
- Svensk TillgänglighetsTeknik AB
- THORÉNS ORIGINAL
- TIBO AB
- Turism för alla
- Verbaldigitalius
- Veten & Skapen HB
- VH assistans service
- Wedup AB

Övriga
(I bokstavsordning; om länk till oss finns från den stödjande partens hemsida finns en dito länk från oss.)
- funktionshinder.se
- My.Perfect.Baby.se
- Personligassistent.com
- Samhälls- och Föreningsaktuellt
- tenerife.nu
- Tidningen Socialpolitik
- Tillganglighet.se

Internationella organisationer
Arbetsgruppen söker inte internationellt stöd aktivt, utan koncentrerar sig helt på Sverige. De internationella organisationerna har antingen kontaktat oss själva eller i annat sammanhang blivit tillfrågade om stöd.

Följande internationella organisationer stödjer marschen:
(I bokstavsordning; i förekommande fall länk till hemsida.)
- ADAPT - Amerikansk gräsrotsrörelse för personer med funktionsnedsättning (Läs ADAPT:s officiella stödbrev under "Dokument" i menyn till vänster.)
- Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen - Norsk motsvarighet till Marschen för tillgänglighet
- DPITT - Funktionshinderrörelse på Trinidad & Tobago
- ENIL (European Network on Independent Living)
- Zgrani - Polsk ungdomsorganisation för personer med MS och muskelsjukdomar

Stämmer inte någon av länkarna? Berätta gärna för oss på info@marschen.se

(Gallring till följd av att Marschen för tillgänglighet upphör slutförd 2012-06-20; länkar till stödjande utan motlänkar borttagna.)
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741