Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanKontakt - om oss > Om hemsidan

Om hemsidan

Webbsidan
Marschen för tillgänglighets hemsida har byggts med hjälp av IYL-publisher från Improve Your Life. Improve Your Life:s ägare, Ilias Benanni, låter oss använda verktyget gratis och upplåter serverutrymme eftersom han stödjer marschens syfte. I utbyte har han fått gedigen betatestning och korrektur.

Tjänsten för uppläsning av webbsidan heter ReadSpeaker XT och tillhandahålls av Svensk TillgänglighetsTeknik.

Nuvarande logotyp och det mesta av vårt nuvarande informationsmaterial har producerats av Mårten Gudmundhs på Impacta AB. Den ursprungliga logotypen för Marschen för tillgänglighet gjordes av Joel Granström. Tack för ditt bidrag, Joel! Vila i frid.

Texter
Där inget annat anges är texterna på hemsidan författade av Hans Filipsson som innehar upphovsrätten till dem.

Om du vill använda någon text eller delar av texter på hemsidan går det troligen bra, men du måste kontakta Hans först (se ovan).
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741