Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

Marschen för tillgänglighet bemöter idag ett kritiskt blogginlägg av Saga Rosén, fd vice ordförande för Liberala Ungdomsförbundet.

I ett inlägg på sin blogg Maktens Decharge den 1 september 2007 kritiserar Saga Rosén Marschen för tillgänglighet och att Liberala ungdomsförbundet (LUF) ställt sig bakom oss. Hon menar att införandet av en diskrimineringslagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering innebär en kränkning av äganderätten, dvs var lokal- och verksamhetsägares rätt att utan statliga regleringar själv utforma sin verksamhet och lokaler. Saga Rosén var till i augusti i år vice ordförande i LUF. Marschen för tillgänglighet bemöter idag Roséns inlägg genom koordinator Hans Filipsson.

Länkar:
Saga Roséns blogginlägg
Marschens svar
Publicerad: 2007-09-06 kl 17:26
Uppdaterad: 2015-05-05 kl 02:29
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741