Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Kontakt - om oss

Kontakt - om oss

OBS! Alla förfrågningar från verksamheter som blivit anmälda i våra anmälningsaktioner mot diskriminerande otillgänglighet hänvisas till anmalningstjansten@independentliving.org utan undantag. Vänligen respektera det! Läs mer på Anmälningstjänstens sida med information för verksamheter som blivit anmälda.


Marschen för tillgänglighet
info@marschen.se
Org-nr: 802419-4741
Plusgiro: 1385875-8

OBS! Den 26 maj 2012 genomfördes den tionde och sista Marschen för tillgänglighet. Det innebär alltså att Marschen för tillgänglighet upphört som organisation. Vi som jobbat med marschen kan i mån av tid delta i media eller berätta om arbetet med marschen efter kontakt per info@marschen.se.

OBS 2! Den 14 juni 2012 beslutade Riksdagen att diskrimineringslagen ska omfatta otillgänglighet. Det innebär att regeringen inom ett år måste återkomma till Riksdagen med ett lagförslag.

Om oss
Marschen för tillgänglighet var en organisation och en årligen återkommande demonstration för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Organisationen var fristående, ideell, samt politiskt och religiöst oberoende.

Marschen för tillgänglighet bedrev sin verksamhet som ett nätverk av initierade och hängivna personer. Arbetet styrdes av Arbetsgruppen och företräddes externt av en koordinator och ett eller flera språkrör. De personer som jobbade med marschen kunde både göra det som enskilda och som representanter för en förening eller ett företag. I externa sammanhang representerade man dock Marschen för tillgänglighet, inte de eventuella föreningar man var medlemmar eller förtroendevalda i.

Vårt arbete bestod konkret bland annat av att:
- driva hemsidan www.marschen.se
- årligen anordna en demonstration med samma namn som organisationen, där stödjande organisationer, företag och enskilda manifesterade sitt stöd för våra krav.
- samla namnunderskrifter från enskilda.
- söka officiellt stöd från organisationer och företag.
- söka intressera allmänhet, beslutsfattare och media för vår organisation och dess syfte genom deltagande och anordnande av events och aktioner lämpliga för vårt syfte.

Arbetet bedrevs genom:
- Arbetsgruppen centralt (Stockholm) som kontinuerligt hade Arbetsgruppsmöten.
- e-postlistor.
- arbetsgrupper på varje ort som anordnade demonstrationer

Marschen för tillgänglighet startades 8 februari 2003. Läs mer om hur marschen kom till.

Medlemmar av arbetsgruppen nationellt genom åren:
Hans Filipsson, 2003-2012
Emma Johansson, 2007-2012
Lasse Andersson, 2003-2012
Gunilla Roth, 2005-2012
Maria Johansson, 2003-2007
Marian Bergroth, 2009-2012
Sture Jonasson, 2006-2012
Mårten Gudmundhs, 2007-2012
Peter Morelius, 2005-2008
Veronica Svensk, 2003-2005
Tommy Hagström, 2003-2005
Anna Bergholtz, 2003-2004
Jonas Franksson, 2003
Adryan Linden, 2003
Catharina Ahlquist, 2010
Shakti Slawomirska, 2008

Av förklarliga skäl kan vi inte nämna alla fantastiska människor som jobbat runt om i landet på alla marscherande orter genom åren.

Vi som jobbat med marschen kan i mån av tid delta i media eller berätta om arbetet med marschen om du mejlar info@marschen.se. Vi kan också sätta er i kontakt med människor som arbetat på olika orter genom åren.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741