Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

IDAG HAR VI VÄNTAT I 3207 DAGAR PÅ EN DISKRIMINERINGSLAG

Pressmeddelande 2012-05-26

Idag lördag 26 maj genomförs demonstrationen Marschen för tillgänglighet på 21 orter för tionde året i rad. Syftet är ett: Att klassa otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Vi som har funktionsnedsättningar – exempelvis synskador, hörselskador eller rörelsehinder - utestängs från hemsidor, daghem, skolor, bostadsområden, arbetsplatser, restauranger, biografer och idrottsanläggningar.

Detta trots att det sedan 60-talet har funnits bestämmelser om tillgänglighet! På samma sätt utestängs vi från bussar, tåg, tunnelbanor och färjor.

-2008 trodde vi att vi skulle få en lagstiftning som äntligen skulle klassa otillgänglighet som diskriminering på samma sätt som när man diskriminerar genom att utestänga för etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion. En sådan här lagstiftning är på intet sätt unik, den finns till exempel i Norge, USA och Storbritannien.

Men regeringen fullföljde inte det förslag som diskrimineringsutredningen lämnade 2006. Motiveringen var att frågan behöver utredas ytterligare. Den utredningen är gjord och väntar på regeringens beredning i detta nu. Vi har väntat exakt 554 på att regering och riksdagen ska ta sitt ansvar!

Vi har väntat exakt 3207 dagar sedan den första Marschen för tillgänglighet genomfördes 16 augusti 2003.


Sanningen är att frågan egentligen är färdigutredd. Innan diskrimineringskommittén överlämnade sin utredning 2006 så hade frågan utretts redan 1989, 1999 och nu senast alltså 2009-10.

I år är det tionde året i rad som vi marscherar för tillgänglighet.

Låt 2012 bli året då också Sverige får en diskrimineringslag mot otillgänglighet!

• Vi behöver tillgänglighet!

• Otillgänglighet är diskriminering!

Marschen för tillgänglighet går i år på följande orter: Boden, Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Linköping, Malmö, Ronneby, Skellefteå, Stockholm, Strömsund, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik. Kontaktuppgifter och information om varje marsch: www.marschen.se/orter

Läs mer om oss: www.marschen.se

Kontakt:
Hans Filipsson, 0708-772767 (SMS:a vid inget svar)
Sofi Granberg, 070-4382281 (SMS:a vid inget svar)


Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 150 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade funktionshinderrörelsen. Marschen för tillgänglighet 2012 sker lördag 26 maj för tionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2012-05-26 kl 14:48
Uppdaterad: 2012-05-27 kl 00:52
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741