Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

TIONDE OCH SISTA MARSCHEN GENOMFÖRD - MEN KAMPEN FORTSÄTTER!

Pressmeddelande 2012-06-01

Lördagen 26 maj 2012 genomfördes demonstrationen Marschen för tillgänglighet för tionde året i rad på 21 orter. Det blev också den sista. Marschen uppmanar andra aktörer att föra konceptet vidare och manar till andra metoder i kampen för en diskrimineringslag som omfattar otillgänglighet.

Den tionde Marschen för tillgänglighet i rad genomfördes lördagen 26 maj 2012. Många av de 21 demonstrerande orterna slogs deltagarrekord och ett betydligt starkare missnöje med att lagen dröjer märktes tydligt bland deltagare och arrangörer. Stockholm, Göteborg och många andra marscher hade nolltolerans mot tal av politiker, men många riksdags- och kommunalpolitiker gick i marscherna.

Efter långvarig diskussion inom Arbetsgruppen i Stockholm, som också fungerat som nationell samordnare, har beslutet att inte längre arrangera Marschen för tillgänglighet tagits. 10 års marscher är en otrolig bedrift av ett nätverk som vårt. Vi inser att vi kommit att bli en institution och att rörelsen behöver nya metoder och infallsvinklar.

- Sedan det första initiativet till marschen togs 8 februari 2003 har vi lobbat i 3 400 dagar och demonstrerat tio gånger utan att nå vårt mål. Vi har sedan den senaste i raden av utredningar väntat exakt 560 dagar. Det kokar i rörelsen och det som efterfrågan är mer handgripliga metoder, säger Hans Filipsson, grundare och språkrör för Marschen för tillgänglighet.

- Vem hade kunnat tro att vi skulle stå här nästan 10 år senare, när 600 personer lördagen 18 augusti 2003 trotsade hällregnet i Stockholm och marscherade de fem kilometrarna mellan Wennergren-Center och Mynttorget, i den första Marschen för tillgänglighet? Kravet var detsamma 2003 och alla de tio andra marscherna,fortsätter Filipsson.

När remisstiden för utredningen Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering gick ut i november 2010 trodde vi att det äntligen skulle komma en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Den 863 sidor långa utredningen förefaller nu bara vara en i raden av utredningar som gjorts de sista 20 åren och alla sagt samma sak: Lagstifta nu!

- Regering och riksdag har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Varför gjorde ni det när ni ändå inte följer den?, undrar Fredrik Stockhaus, ordförande i SRF Stockholms stad.

Med åren har en allt större frustration och ilska över att inget sker fått nytt bränsle för varje år.

- Vi håller sittande och tidigarevarande regeringar och riksdagar fullt ansvariga för att ingen lag har kommit. Ni delar alla skulden för att vi dagligen utsätts för den utestängning och förminskande som diskriminerande otillgänglighet är, säger Hans Filipsson.

- För att tvinga fram en diskrimineringslag som omfattar otillgänglighet är vi flera stycken som har pratat om att massutbilda funktionshindrade i civil olydnad. Efter tio år av marscher utan att ha nått målet, måste vi dra slutsatsen att det är dags för en upptrappning av kampen, säger Finn Hellman, arrangör för Marschen för tillgänglighet i Borlänge.

Marschen för tillgänglighet upphör med sin verksamhet, men det innebär varken att kampen är slut eller att konceptet med årligen återkommande manifestationer dör.

- Eftersom regering och riksdag inte lyssnar på oss kan vi inte fortsätta i samma spår, utan måste se till andra alternativ, säger Pernilla Westman-Stefansson, mångårig huvudansvarig för Marschen för tillgänglighet i Göteborg.

- Nu kommer diskussioner att föras med dem som varit med och arrangerat marscher runt om i Sverige och med andra aktörer om hur vi går vidare, avslutar Hans Filipsson, grundare och språkrör för Marschen för tillgänglighet.

Tack till alla som bidragit till demonstrationerna på alla orter genom åren!

Kontakt:
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se, 0708-772767

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 150 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade funktionshinderrörelsen. Marschen för tillgänglighet 2012 sker lördag 26 maj för tionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2012-06-01 kl 03:10
Uppdaterad: 2012-08-19 kl 17:17
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741