Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanDokument > Arkiverade övriga dokument

Arkiverade övriga dokument

Appell som överlämnades till regeringen och riksdagen efter marschen 2004 (2004-09-13):
Appell 2004.doc Appell 2004.pdf
Appell som överlämnades till regeringens representant, Berit Andnor, vid marschen 2003 (2003-08-15):
Appell.doc Appell.pdf
Berit Andnors svar (2003-09-05):
Sida 1 Sida 2
Debattartikel om marschen av Berit Jansson (juli/augusti 2004):
Debattartikel.doc Debattartikel.pdf
Stödbrev för ADAPT:s Free Our People March (2003-07-13) .doc .pdf
ADAPT:s stödbrev för Marschen för tillgänglighet (juli 2003) .doc .pdf
Brev till Statsministern med begäran om närvaro vid slutmålet (2003-06-23) .doc .pdf
Påminnelse till Statsministern (2003-07-17) .doc .pdf
Inslag i taltidningen Öringen om marschen (2003-06-13) .mp3
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741