Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan > Så ser det ut

Så ser det ut

Två trappsteg upp till en restaurangs uteservering omöjliggör för exempelvis personer som använder rullstol permanent att komma upp. Foto: Hans Filipsson
Sverige idag är till övervägande del fortfarande otillgängligt. Det är något som Sveriges över miljonen personer med funktionsnedsättning tvingas leva med dagligen. På den här sidan finns konkreta exempel på hur det ser ut i Sverige idag.

Vi har i första hand lagt ut denna information för att ge personer som inte tidigare intresserat sig för otillgängligheten konkreta exempel. Vidare vill vi inte att någon ska kunna påstå att vår beskrivning av den rådande situationen är felaktig eller överdriven.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741