Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Debattartikel idag uppmanar regeringen att gå till handling i samband med Equality Summit

Debattartikel idag uppmanar regeringen att gå till handling i samband med Equality Summit

"Det är dags att i praktiken förverkliga idén om allas lika rättigheter och möjligheter inom EU. Därför uppmanar vi Fredrik Reinfeldt att arbeta för att införa EU-direktivet om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning." Det skriver Marschen för tillgänglighets båda språkrör tillsammans med flera andra undertecknare i dagens nätupplaga av SvD Brännpunkt.

Debattartikeln publiceras med anledning av Equality Summit som hålls 16-17 november. Equality Summit är ett återkommande ”toppmöte om jämlikhet” med ministrar, ordföranden för nationella jämlikhetsorgan, ordföranden för icke-statliga organisationer på EU-nivå, arbetsmarknadens parter i EU och representanter från internationella organisationer. Syftet är att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte stärka och effektivisera arbetet mot alla former av diskriminering, samt främja lika rättigheter och möjligheter för alla inom EU.

Läs debattartikeln:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3803801.svd

Mer om Marschen för tillgänglighet:
http://www.marschen.se/

För mer information, kontakta:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-870395, emma@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora, traditionella handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, För utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; den svenska Independent Living-rörelsen: Stiftarna av Independent Living i Sverige (Stil), Göteborgs Independent Living (GIL), Helsingborgs Independent Living (HIL), Föreningen JAG, Independent Living Institute (ILI); politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-11-16 kl 12:13
Uppdaterad: 2009-11-18 kl 19:57
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741