Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanStöd oss! > Namninsamling

Namninsamling

Bild från Mynttorget; slutet på Marschen för tillgänglighet 2004: Göran Perssons stand in - ett foto av GP uppsatt i en rullstol - har just mottagit listan med namnunderskrifter utskrivna med både punktskrift och vanlig skrift av Hans Filipsson, marschens koordinator.
Sverige ligger efter när det gäller att tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättning. För att något ska hända krävs en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering!

I många andra länder finns redan lagstiftning som förbjuder näringsidkare och offentliga organ att diskriminera människor genom att ha otillgängliga verksamheter. Några exempel, i kronologisk ordning efter införande, är:


I Sverige finns sedan 1 juli 2003 en generell lagstiftning som skyddar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och - funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är dock uttryckligen inte en grund för diskriminering. Det blev det inte heller i den nya diskrimineringslagen som började gälla 2009-01-01.

Skriv på vår namninsamling och visa ditt stöd för kravet på en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige!

Du kan även ladda ned en färdig namninsamlingslapp och ett informationsblad att skriva ut och samla namn med. Lapparna skickas sedan till oss (adress längs ned på lappen) eller så fyller man i namnen själv på webbsidan.

Namninsamlinglappen och informationsbladet finns att ladda ned på sidan Dokument.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741