Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanStöd oss! > För organisationer

För organisationer

Ställa sig bakom marschen
Aktivt deltagande
Ekonomiskt stöd och sponsring

Ställa sig bakom marschen
Alla organisationer som vill ställa sig bakom Marschen för tillgänglighet kan göra det. Organisationen behöver inte ha någon formell koppling till vår fråga och behöver inte bidra ekonomiskt eller på annat sätt om man inte anser sig ha resurser för det. Det räcker alltså med organisationens uttalade stöd

Vi har hittills valt att inte lista lokalföreningar av riksorganisationer på vår lista över stödjande. Detta för att det administrativa arbetet skulle bli för krävande.

Om er organisation ställer sig bakom oss kommer det att listas på vår hemsida under Vi stödjer marschen och eventuellt i informationsmaterial.

Det enda krav vi har är att ni lägger upp en väl synlig länk på er hemsida till www.marschen.se där ni även skriver att ni stödjer marschen. Vi vill att länken är permanent och utöver eventuell nyhetstext om att ni ställt er bakom. Om ni har en speciell sida med länkar vill vi ha en länk där. Förslagsvis använder ni vår banner som finns under sidan Dokument.

Meddela er organisations namn, eventuell hemsida och en kort beskrivande text om organisationen (för eventuell publicering på vår hemsida) via e-post till info@marschen.se.

Aktivt deltagande
Organisationer som stödjer marschens syfte och önskar delta aktivt i planeringen och/eller genomförande av framtida marscher ombeds att kontakta oss per info@marschen.se för vidare information.

Utan att kontakta oss kan ni:

1. Informera era medlemmar om marschen och att er organisation officiellt ställer sig bakom oss. Informerar gör ni lämpligen på eventuell hemsida, i eventuell tidning och på era möten.

2. Sprida information om marschen i så stor utsträckning och till så många som ni har tid och möjlighet till.

3. Organisera medlemmars deltagande i vår demonstration och/eller andra aktiviteter.

4. Om er organisations ekonomi tillåter, stödja marschen ekonomiskt (se nedan).

Ekonomiskt stöd
Om er organisations ekonomi tillåter tar vi tacksamt emot ett bidrag. Vår organisation är helt ideell och vi som jobbar inom den får inte betalt för vårt arbete. Ju mer pengar vi får in, desto mer kan vi synas och höras. Inbetalning sker på vårt plusgirokonto 1385875-8.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741