Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanStöd oss!Namninsamling > Läs detta innan du skriver på | Read this before signing

Läs detta innan du skriver på | Read this before signing

In English

OBS! Namninsamlingen är enbart till för enskilda. Information om hur organisationer, företag och webbsideägare kan stödja, samt ytterligare information om vad enskilda kan göra finns på sidan Stöd oss!. (Lokalföreningar av riksorganisationer som redan stödjer marschen tas inte med i listorna över stödjande organisationer.)


Skriv på vår namninsamling för att göra otillgänglighet till diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

  • I formuläret på sidan för att skriva på fyller du i ditt förnamn, ditt efternamn, din e-postadress, orten där du bor och sist spamkontrollen. Tryck sedan på "Spara signaturen".

  • Skriv inte på flera personer i en och samma påskrift, utan gör en påskrift för varje person.

  • Din e-postadress kommer inte att synas på webben och vi lämnar inte ut den till tredje part eller använder den för att sända skräppost.

  • Genom att skriva på listan godkänner du att vi publicerar ditt namn, ort och klockslaget för din påskrift i listan över dem som skrivit på namninsamlingen.

Följ denna länk för att skriva på!

In English

Sign our petition to support our request for a Swedish law that will classify inaccessibility as discrimination of people with disabilites. It doesn't matter if you are a resident of Sweden or not.

  • In each input box on the page where you sign respectively fill in your first name, family name, city and country where you live, your e-mail address and lastly the spam check. Then press "Store signature".

  • Don't make several signatures in one, make one for each person.

  • Your e-mail address will not be visible on the web and we will not give it away or use it to send junk mail.

  • By signing you agree to letting us publish your name, location and time of signing in the list of those who have signed the petition.

Follow this link to sign!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741