Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanMarschen 2012 > Tal vid Marschen för tillgänglighet 2012

Tal vid Marschen för tillgänglighet 2012

Här kan du läsa de tal som vi fått tillåtelse att publicera. Talen kommer från många olika av de 21 orterna där den sista Marschen för tillgänglighet genomfördes 26 maj 2012.

Talade du själv på någon av marscherna? Har du tillgång till andras tal? Skicka talet till oss på info@marschen.se så lägger vi ut det.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741