Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanMarschen 2012Tal vid Marschen för tillgänglighet 2012 > Stockholm - Nina Nilsson, Unga Allergiker

Stockholm - Nina Nilsson, Unga Allergiker

Tal Unga Allergiker, Marschen för Tillgänglighet 2012

Det är sommar i Stockholm och Humlegården blomstrar. En skara människor har samlats, men trots det fina vädret så ler de inte. Det är en skara människor som har fått nog. Det är en skara människor som har väntat i över 10 år.

Vi är den skaran. Vi har väntat på att det ska införas en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Beslutsfattare har gett oss vackra ord och löften, till och med ett färdigt lagförslag. Men utan handlingskraft betyder varken ord eller löften någonting alls, och ett lagförslag kan inte bli till verklighet utan att beslut fattas.

Nu när marschen för 10:e året tågar genom gator runt om i hela Sverige så ber jag er att tänka. Jag ber er att tänka på alla de som har marscherat tidigare år, men som inte längre orkar vänta och har gett upp. Tänk på alla de som på grund av samhällets otillgänglighet idag inte kan närvara. Tänk på alla de människor i Sverige som vi gemensamt representerar – 1,8 miljoner människor! Ha dem i åtanke och låt oss marschera för dem alla. Vi är många och politiker kan inte längre blunda för våra rättigheter.

I 10 år har vi sagt: ”Vi har väntat tillräckligt”.
I 10 år har vi sagt: ”Vi kräver en antidiskrimineringslag”.
I 10 år har vi enats och låtit vårt budskap fylla Stockholms gator, krävande våra rättigheter.

Låt oss nu förenas under en gemensam banderoll. Låt oss än en gång visa att vi finns och att vi vägrar tystas. Vi är inte jobbiga, vi kräver bara våra mänskliga rättigheter.

Handling, riksdag och regering, ingen mer diskriminering!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741