Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009Den tredje anmälningsaktionen > Frågor och svar

Frågor och svar

Här besvaras de vanligaste frågorna om den tredje anmälningsaktionen.

Anmäl dig för deltagande med ditt namn, e-postadress och den ort/de orter du vill göra anmälningar i till aktion3@marschen.se

Mejlet går till oss som jobbar med marschen och du läggs även till i en e-postlista för aktionen.

Det här kan verka som mycket information, men att delta i aktionen är inte svårt! Informationen är detaljerad för att ge exakt information.

Senast uppdaterad: 2009-08-23
1. Vad innebär en anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet?
2. Vad är syftet med aktionen?
3. Vilka kan delta i aktionen?
4. När sker anmälningsaktionen?
5. Kommer ni att kontakta media om aktionen?
6. Jag kan tänka mig att kontakta lokalmedia på min ort i samband med aktionen. Hur ska jag göra?
7. Jag har samlat många runt mig som vill delta i aktionen och kan tänka mig att samordna aktionen på min ort. Hur ska jag göra?
8. Hur genomförs aktionen?
9. Vad kan jag anmäla?
10. Kan jag anmäla något som redan är anmält?
11. Ska jag ta bilder av det jag anmäler?
12. Hur görs anmälningarna?
13. När måste jag ha gjort mina anmälningar?
14. Jag har en fråga som inte besvaras här. Hur får jag svar?

1. Vad innebär en anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet?
Det innebär att man på flera orter samtidigt under en viss tidsrymd gör många anmälningar av otillgänglighet.
Tillbaka.

2. Vad är syftet med aktionen?
Det övergripande syftet är att påverka för att Sverige ska ta steget och klassa otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Utöver detta vill vi:

 • uppmärksamma allmänheten, samhället, beslutsfattare och media på det enorma problem som diskriminering i form av otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.

 • hålla trycket uppe i anmälningsstatistiken hos Diskrimineringsombudsmannen

 • På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete.

 • På lokalplan kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka.

För dig som deltar innebär den egenmakt. Du visar för dig själv och andra att du vågar stå upp och säga vad människor med funktionsnedsättning dagligen utsätts för: diskriminering.

Aktionen bidrar på sin spets till ett tillgängligare och därmed mindre diskriminerande Sverige.
Tillbaka.

3. Vilka kan delta i aktionen?
Alla som delar vår syn att otillgänglighet är diskriminering av personer med funktionsnedsättning kan delta. Det spelar alltså ingen roll om du själv har en funktionsnedsättning eller inte. Du kan exempelvis vara en anhörig, en kompis eller en engagerad samhällsmedborgare. Även organisationer och företag kan delta; anmälningar kan göras i organisationens eller företagets namn.

På orter där det finns många deltagare kommer vi att samordna deltagarna så att ni gör det i grupp, men det är inget måste. Du får givetvis inventera och anmäla så mycket du vill på egen hand!
Tillbaka.

4. När sker anmälningsaktionen?
Aktionen startar på de flesta orter lördag 22 augusti 2009 kl 13.00. Eventuellt kan lokala avvikelser förekomma när det gäller tiden och du meddelas i så fall det av den person som är samordnare för din ort.

Aktionen slutar vid Marschen för tillgänglighet 2010 (demonstrationen) [datum ej bestämt, men troligen i maj eller juni 2010].

Du kan redan nu börja inventera din orts otillgänglighet och alltså även fortsätta efter lördagen 22 augusti. Ju fler anmälningar det blir i slutändan desto bättre!
Tillbaka.

5. Kommer ni att kontakta media om aktionen?
Ja, vi kommer att göra pressutskick och försöka få uppmärksamhet i både riks- och lokalmedier. På lokalplan är det upp till varje orts deltagare att själva "punktmarkera" lokalmedier. Man kan med fördel hänvisa medier till oss som nationella samordnare.
Tillbaka.

6. Jag kan tänka mig att kontakta lokalmedia på min ort i samband med aktionen. Hur ska jag göra?
Kontakta Hans Filipsson och lämna gärna dina telefonnummer också, så kontaktar Hans eller någon annan från marschen dig så fort vi hinner.
Tillbaka.

7. Jag har samlat många runt mig som vill delta i aktionen och kan tänka mig att samordna aktionen på min ort. Hur ska jag göra?
Kontakta Hans Filipsson och lämna gärna dina telefonnummer också, så kontaktar Hans eller någon annan från marschen dig så fort vi hinner. Om det redan finns en samordnare för din ort kommer du att sättas i kontakt med samordnaren så att ni kan hjälpas åt.
Tillbaka.

8. Hur genomförs aktionen?
OBS! Det här är vår "mall" för hur aktionen kan genomföras, men om du/ni vill göra på ett helt annat sätt går det alldeles utmärkt!

Om du ska delta på en ort där det är många deltagare och ni går gemensamt lördagen 22 augusti:
 1. Du och de andra deltagarna samlas på den tid och plats som din orts samordnare meddelar.

 2. Gemensamt bestämmer ni hur orten ska delas upp mellan deltagarna och hur länge ni ska inventera. Ni bestämmer också en tid och en plats för återsamling.

 3. Du går runt i den del av din ort som du tilldelats och antecknar all otillgänglighet du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) ) Om du inventerar fysisk otillgänglighet rekommenderar vi dig att även ta bilder av de otillgängliga objekten med digitalkamera. Ifall papper och penna inte fungerar för dig kan det vara en bra idé att använda ett fickminne eller din mobiltelefons inspelningsfunktion och kamera.

  Vad du ska anteckna/notera är:
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  - Adress till verksamheten. Var noggrann!
  - Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 4. Du återsamlas med de andra deltagarna. Tillsammans pratar ni igenom hur det har gått och eventuella problem som uppstått.

 5. Samordnaren för orten räknar ihop det sammanlagda antalet anmälningar som kommer att göras på orten och rapporterar siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-77 27 67.

 6. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Om du ska delta på en ort där du är ensam:
Vi rekommenderar att du genomför åtminstone en viss del av inventeringen lördagen 22 augusti för att stärka känslan av att du gör något tillsammans med många andra runt om i Sverige under en och samma dag. Förslagsvis startar du kl 13 som på de flesta andra orter. Oavsett när du väljer att inventera, gör så här:
 1. Gå runt på din ort under så lång tid du vill och anteckna all otillgänglighet du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) ) Om du inventerar fysisk otillgänglighet rekommenderar vi dig att även ta bilder av de otillgängliga objekten med digitalkamera. Ifall papper och penna inte fungerar för dig kan det vara en bra idé att använda ett fickminne eller din mobiltelefons inspelningsfunktion och kamera.

  Vad du ska anteckna/notera är:
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  Adress till verksamheten. Var noggrann!
  Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 2. Räkna ihop det sammanlagda antalet anmälningar som du kommer att göra på orten och rapportera siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-772767.

 3. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Om du inte kan eller vill delta lördagen den 22 augusti:
Oavsett när du väljer att inventera, gör så här:
 1. Gå runt på din ort under så lång tid du vill och anteckna all otillgänglighet (inventera) du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) ) Om du inventerar fysisk otillgänglighet rekommenderar vi dig att även ta bilder av de otillgängliga objekten med digitalkamera. Ifall papper och penna inte fungerar för dig kan det vara en bra idé att använda ett fickminne eller din mobiltelefons inspelningsfunktion och kamera.

  Vad du ska anteckna/notera är:.
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  - Adress till verksamheten. Var noggrann!
  - Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 2. Räkna ihop det sammanlagda antalet anmälningar som du kommer att göra på orten och rapportera siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-772767.

 3. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Tillbaka.

9. Vad kan jag anmäla?
Det korta svaret: All otillgänglighet kan anmälas, men använd sunt förnuft!

Det långa svaret: Vi rekommenderar dig att fokusera på de stora hindren. En liten tröskel kan vara utestängande, men utestänger kanske inte lika mycket som ett rejält steg? Du kommer inte att hinna med att anmäla allt - vi lovar - och även därför kan det vara bra att fokusera på de stora hindren.

Exempel på saker som är otillgängligt:
- trappor, trösklar, steg
- mobila ramper som läggs ut "vid behov" - rampen/lösningen ska vara permanent, se http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/faq.htm#faq14
- ramper/avfasningar/kilar med för brant lutning; lagkravet är minst 1:12, helst 1:20
- partier av gatsten i gatumiljöer utan ett plant alternativ
- avsaknad av avfasningar i trottoarer och gatumiljöer
- dåligt utformade avfasningar i trottoarer och gatumiljöer (ska vara 0-kant, dvs helt plant)
- avsaknad av kontrastmarkeringar
- dåligt utformade/placerade kontrastmarkeringar (ska finnas uppepå första och sista trappsteget i en trappa, inte på sidan av stegen)
- avsaknad av ledstråk
- avsaknad av dörröppnare
- "reklampratare", dvs reklamskyltar som står på trottoarer/gångytor
- bristande skyltning; exempelvis avsaknad av information om tillgänglig entré eller hiss vid sidan om huvudentrén (även om det i sig inte är bra med en separat entré)
- bristande informationsmaterial
- webbsidor som är otillgängliga och exempelvis inte fungerar med skärmläsare (OBS! Här är det vettigare att anmäla exempelvis stora företag , myndigheter/kommuner och utbildningsanordnare än småföretagare)
- dålig ljudmiljö
- dålig belysning
- att inte tillåta servicehundar
- att ge sämre service pga funktionsnedsättning
- att ha sämre platser eller erbjuda en sämre upplevelse för rullstolsburna (restauranger, biografer, caféer, etc.). En restaurang vars uteservering inte är möjlig att nå i rullstol eller som har sektioner som inte kan nås i rullstol är exempelvis inte fullt tillgänglig.
Tillbaka.

10. Kan jag anmäla något som redan är anmält?
Ja, definitivt!

Om det du vill anmäla anmäldes vid den första anmälningsaktionen 2005 eller vid den andra aktionen 2007 och ingenting hänt är det viktigt att påvisa det.

På de orter där det finns flera deltagare delas orten upp mellan deltagarna för att minimera risken för dubbelanmälningar. Om det ändå sker spelar det ingen roll, för då har ju två personer varit vid samma objekt, konstaterat otillgängligheten och följaktligen har två anmälningar gjorts.
Tillbaka.

11. Ska jag ta bilder av det jag anmäler?
Ja, om du har en digitalkamera och den diskriminering du anmäler gör sig bra på bild. All fysisk otillgänglighet passar att ta bild på. Om du exempelvis anmäler en affär som har ett steg i sin entré, försök att ta en bild så att man tydligt ser steget, gärna med företagsnamnet. En bild säger mer än tusen ord...

När du gör anmälningarna via Anmälningstjänsten kan du ladda upp bilden i anmälningsformuläret.
Tillbaka.

12. Hur görs anmälningarna?
Anmälningarna görs med Anmälningstjänsten hos Independent Living Institute. Fördelarna med att anmäla via Anmälningstjänsten är många och listas i korthet här:
http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/info.htm#info3

Att anmäla via sidan bör inte ställa till några problem, inmatningsfälten ska vara lätta att förstå. Efter att du har gjort ett par anmälningar kommer det att gå lätt.

Här följer en kortfattad instruktion. De saker som säger sig själva förklaras inte. Gör så här för varje anmälan:
 1. Klicka på Elektronisk blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

 2. Fyll i inmatningsfälten för:
  - vad din roll var
  - resultatet av diskrimineringen
  - din funktionsnedsättning
  - datum när det hände (2009-08-22 om det är från inventeringsdagen)
  - vilket samhällsområde det gäller

  Adress till den anmälda verksamheten:
  Helst vill vi att du går in på www.gulasidorna.se eller www.hitta.se för att hitta den korrekta adressen, inklusive postnummer. Annars kommer det att dröja innan din anmälan kan godkännas av Independent Living Institute.

  Hemsida och e-postadress(er) till den anmälda verksamheten:
  Pröva att söka på verksamhetsnamnet på www.google.se eller att bara skriva in verksamhetsnamnet i adressfönstret i din webbläsare enligt www.[FÖRETAGSNAMN].se, -.com, .nu osv. Om du hittar hemsidan och e-postadressen till verksamheten hjälper du den som ska verifiera och granska din anmälan. Om du inte kan hitta webbsidan eller e-postadresser gör det inget.

  Beskrivning:
  Här behöver du inte skriva mycket.

  Du rekommenderas att använda en standardformulering som du lägger till den typ av otillgänglighet det gäller. Exempel (standardformuleringen kursiverad):
  - "Två trappsteg utestänger och diskriminerar därmed personer med funktionsnedsättning som använder rullstol." / "En för smal dörr utestänger och diskriminerar därmed personer med funktionsnedsättning som använder rullstol."
  - "Avsaknad av kontrastmarkering försvårar för eller utestänger personer med synskador och diskriminerar därmed." / "Olämpligt placerade reklamskyltar försvårar för eller utestänger personer med synskador och diskriminerar därmed."
  - "Information på Lättläst svenska saknas vilket diskriminerar personer med utvecklingsstörning och läs- och skrivsvårigheter".

  OBS!
  Om din anmälan gäller fysisk otillgänglighet (i den byggda miljön), klicka i rutan före texten som börjar "Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen". Din anmälan skickas då automatiskt till din kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder, vilket tyvärr är den enda "juridiska" möjligheten att tvinga fram åtgärder i dagsläget.

  OBS 2!
  Glöm inte att klicka i rutan före texten som börjar "Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion". Så markerar du att din anmälan är del av aktionen.

  Ladda upp en bild eller annat dokument:
  Du kan ladda upp en bild eller annat dokument som hör till din anmälan. Filen får vara högst 2 mb. Klicka på "Bläddra" och leta upp bilden/filen på din hårdisk, markera den och klicka på "Öppna".En bild säger mer än tusen ord, sägs det ju, så glöm inte kameran när du inventerar!

  Din kontaktinformation:
  För att förenkla, slå på funktionen för att fylla i formulär automatiskt i din webbläsare. När du gjort en anmälan kommer dina kontaktuppgifter då att sparas av din webbläsare och du behöver bara mata in första tecknet för varje rad så fylls resten i automatiskt för kommande anmälningar.

  Gör så här:

  - I Firefox:
  Välj Verktyg, Inställningar, Sekretess och bocka "Spara det som skrivs in i formulär och i sökfältet".

  - I Internet Explorer:
  Välj verktyg, Internetalternativ, Innehåll och Inställningar under "Komplettera automatiskt". Klicka i "Formulär".

 3. Skicka anmälan.

 4. Du ser nu en ny sida med en bekräftan på att din anmälan skickats. För att göra en ny anmälan, klicka på länken med texten "Gör en anmälan till" längst ned. Då kommer du automatiskt till anmälningsformuläret för att göra en ny anmälan. Vissa av uppgifterna från din tidigare anmälan överförs då automatiskt till anmälningsformuläret.

 5. För varje anmälan får du ett mejl, med en länk i. Följ länken för att komma till sidan där du godkänner din anmälan. På sidan kan du även ange om du vill skicka ytterligare e-postkopior av din anmälan förutom till verksamheten. Klicka på knappen "Godkänn anmälan" för att godkänna din anmälan. Om du ska göra många anmälningar räcker det med att godkänna en av anmälningarna så räknas de andra du gör som godkända.

Tillbaka.

13. När måste jag ha gjort mina anmälningar?
Aktionen fortsätter ända till Marschen för tillgänglighet 2010. Det viktigaste för oss är att få veta hur många anmälningar du kommer att göra. Det är alltså ingen stress! Om du deltar i aktionen lördagen den 22 augusti ska du rapportera antalet anmälningar du kommer att göra till din orts samordnare eller direkt via telefon/sms till Hans Filipsson på 0708-77 27 67.

Det räcker om du gör anmälningarna under de kommande månaderna. Om du ska göra många anmälningar är ett tips att göra ett par stycken om dagen istället för att ta alla på en och samma gång.
Tillbaka.

14. Jag har en fråga som inte besvaras här. Hur får jag svar?
Om du har någon fråga som du inte hittar svaret på, kontakta Hans Filipsson via e-post eller telefon (lättast); hans@marschen.se, 0708-77 27 67. Ingen fråga är för dum för att ställas! Vi kommer att uppdatera informationen på vår hemsida i takt med att frågor ställs.
Tillbaka.

Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741