Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2009 > Den tredje anmälningsaktionen

Den tredje anmälningsaktionen

Lördagen den 22 augusti 2009 gick startskottet för Marschen för tillgänglighets landsomfattande tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Delta du också!

Under dagen och tiden därikring inventerades en mängd otillgänglighet runt om i landet som sedan anmäls som diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen med hjälp av Anmälningstjänsten. Fysisk otillgänglighet som bedöms falla inom föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder kommer även att anmälas som sådana till respektive kommuns byggnadsnämnd.

Det övergripande syftet är att påverka för att Sverige ska ta steget och klassa otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

Anmäl dig genom att skriva ett mejl med den/de orter du tänkt göra anmälningar i och ditt telefonnummer till aktion3@marschen.se. Mejlet går dels till oss som jobbar med marschen, dels anmäls du till en e-postlista för aktionen. Du måste bekräfta din e-postadress för att anmälan ska gå igenom.

Aktionen fortsätter till och med Marschen för tillgänglighet 2010 lördagen 29 maj, så det finns gott om tid att delta!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741