Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Namninsamlingen fortsätter!

Namninsamlingen fortsätter!

Fortsätt att skriva på och samla in namn för en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering!

Som en reaktion på att regeringen beslutat lyfta ut förslaget om att göra otillgänglighet till diskriminering ur lagrådsremissen inför den nya diskrimineringslagstiftningen har Handikappförbunden startat en namninsamling. Namninsamlingens syfte är att regeringen ska komplettera sin kommande proposition med att otillgänglighet görs till diskrimineringsgrund.

Den namninsamling som Marschen för tillgänglighet bedrivit i snart 5 års tid har hittills samlat in drygt 7000 underskrifter. Detta utan att vi lagt större vikt vid den, bland annat eftersom övriga organisationer visat ett så svalt intresse.

Marschen för tillgänglighet välkomnar Handikappförbundens initiativ och har fattat det självklara beslutet att de underskrifter vi samlat in ska läggas till dem som Handikappförbunden får in.

Handikappförbunden kommer att begära att få uppvakta integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni för att överlämna namnlistorna.

Fortsätt att skriva på och samla namn!

- Handikappförbunden har en namninsamlingslapp som du kan skriva ut, samla namn på och sedan skicka in. Se förstasidan på
http://www.hso.se

- Skriv på vår namninsamling elektroniskt här:
http://www.marschen.se/namninsamling
(OBS! Du behöver inte skriva på igen om du redan gjort det.)

- Tipsa dina vänner och bekanta om att skriva på vår namninsamling här:
http://www.marschen.se/tipsa
Publicerad: 2008-02-13 kl 03:20
Uppdaterad: 2008-02-13 kl 03:38
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741