Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Otillgänglighet inte diskriminering än

Otillgänglighet inte diskriminering än

Pressmeddelande 2008-02-04

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) presenterade måndagen den 28 januari den nya sammanslagna diskrimineringslagstiftningen när förslaget gick på lagrådsremiss. Som vi tidigare fått indikationer om har delen om att göra otillgänglighet till diskriminering lyfts ut ur förslaget.

- Detta är inget annat än ett hån mot oss över miljonen svenskar som dagligen diskrimineras på grund av funktionsnedsättning, säger Hans Filipsson, initiativtagare och koordinator för Marschen för tillgänglighet.

Som skäl anges bristande underlag och tidspress för att införliva EU:s arbetslivsdirektiv.

- Frågan har utretts i snart 20 år i Sverige, med början i 1989 års handikapputredning. Denna gång har den först utretts i fyra år sedan beretts av regeringen i ytterligare två år. Tid har funnits och finns fortfarande att komplettera det man funnit bristfälligt. Detta visar att regeringen inte prioriterat frågan och är helt enkelt bedrövligt, fortsätter Filipsson.

I USA klassades otillgänglighet som diskriminering 1990, i Australien 1992, i Storbritannien 1995 och i Sydafrika 2000. Sverige är inte längre i framkanten på detta område, om vi ens någonsin varit det. Sverige får nu också mycket svårt att ratificera FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- När vi genomförde den första Marschen för tillgänglighet 2003 sa dåvarande barn- och familjeminister Berit Andnor (s) att hon förstod att vi var otåliga. Nu, fyra och ett halvt år senare, kan vi konstatera att vi troligen får vänta ytterligare två-tre år. Vi kommer inte att ge oss förrän otillgänglighet klassats som diskriminering och vi överväger nu att trappa upp vårt arbete eftersom det förefaller som om etablissemanget har svårt att förstå att vi menar allvar, säger Emma Johansson, också koordinator för Marschen för tillgänglighet.

Några förbättringar finns dock i förslaget:
 • Skyddet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning utökas till även gälla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, färdtjänst och riksfärdtjänst.
 • Arbetsgivare samt utbildningsanordnare inom högskolan ska omfattas av skyldigheter i fråga om stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning i samma utsträckning som enligt nuvarande lagar.

  Regeringens förslag har nu gått på lagrådsremiss. Lagrådet tittar bla på hur väl förslaget överensstämmer med grundlagen. Efter att lagrådet yttrat sig kommer regeringen att lägga förslaget som proposition till riksdagen.

  Marschen för tillgänglighet 2008 sker 24 maj.

  Mer information:
  Lagrådsremissen:
  http://www.regeringen.se/sb/d/10103/a/96829
  Diskrimineringskommitténs slutbetänkande:
  http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/58696
  Marschen för tillgänglighets syn på slutbetänkandet:
  http://www.marschen.se/docs/Appell2006.pdf

  Presskontakt:
  Lasse Andersson, 0703 - 84 80 31, lasse@marschen.se
  Emma Johansson, 0707 - 87 03 95, emma@marschen.se

  Webbsida:
  http://www.marschen.se

  Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande )
 • Publicerad: 2008-02-04 kl 01:51
  Uppdaterad: 2008-04-14 kl 05:11
  Marschen för tillgänglighet
  Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741