Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Arkiv (före 2003-10-01)

Arkiv (före 2003-10-01)


2003-08-24: MARSCHEN FORTSÄTTER!

I de diskussioner och utvärderingar som gjorts av Marschen för tillgänglighet är en klar gemensamn nämnare att "Marschen måste fortsätta!" Det kommer den också att göra. Till dess att klarare riktlinjer för nästa marsch fastställts, fortsätter Marschen för tillgänglighet virtuellt.

Arbetet med att ändra hemsidan från att vara fokuserad på 16/8 - själva marschdagen - har redan inletts, men ha tålamod. Koordinator och informationsansvarig tar nämligen 2 veckors välbehövlig semester.

Namninsamlingen och att samla in nya stödjande organisationer fortästter som förut.


2003-08-15: IRISKONCERNEN STÖDJER MARSCHEN

Iriskoncernen har idag meddelat oss sitt stöd. Iriskoncernens har åtta underföretag och dess affärsidé är att stödja, genom sina bolag, allas rättighet till information, utbildning och arbetsliv. Koncernen är nära knuten till Synskadades Riksförbund - därför är också Sveriges synskadade och andra funktionshindrade dess främsta kundgrupp.

Läs mer på:
www.iris.se


2003-08-15: HO KOMMENTERAR MARSCHEN

Handikappombudsman Lars Lööw har kommenterat Marschen för tillgänglighet.

Läs kommentaren på:
http://www.ho.se/start.asp?sida=2701


2003-08-14: LEDSAGNING UNDER MARSCHEN

Behöver du ledsagning under marschen? (OBS! Detta gäller enbart ledsagning, inte om man behöver transporthjälp, exempelvis med påskjutning av rullstol.) Kom i så fall till tunnelbanestation Rådmansgatan kl. 13.00.

Läs mer om ledsagning under informationen till deltagare.


2003-08-14: FSDB, SERBISKA RIKSFÖRBUNDET OCH SERBISKA UNGDOMSFÖRBUNDET STÖDJER MARSCHEN

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Serbiska Riksförbundet och Serbiska Ungdomsförbundet har idag meddelat oss att de stödjer marschen. De två sistnämnda organisationerna har 12 000 medlemmar.

Läs mer på:
www.fsdb.org


2003-08-13: FHDBF OCH DHB STÖDJER MARSCHEN

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) har idag beslutat stödja marschen.

Läs mer på:
www.fhdbf.a.se
www.dhb.se


2003-08-12: SISUS OCH KFA STÖDJER MARSCHEN

Koalition För Amputerade (KFA)och Statens Institut för Särskilt Utbildningsstöd (SISUS)har idag meddelat oss sitt stöd. SISUS, som är en statlig myndighet, har bland annat i uppgift att förbättra studiemöjligheterna för unga och vuxna med funktionsnedsättning och att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på:
www.kfa.m.se
www.sisus.se

- Arbetsgruppen ser oerhört positivt på att SISUS som statlig myndighet valt att stödja oss och välkomnar fler myndigheter att följa efter.


2003-08-11: SDR, HRF OCH NMR STÖDJER MARSCHEN

Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Nätverket mot rasism har i dagarna meddelat oss sitt stöd. Läs mer på:
www.hrf.se
www.nmr.nu
www.sdrf.se/sdr/


2003-08-09: MARSCHEN NÄRMAR SIG!

Nu närmar sig marschdagen med stormsteg. Arbetsgruppen och dess medhjälpare jobbar febrilt för att få allting klart till 16/8.

Nu finns mer detaljerad information till deltagare under "För deltagare" i menyn till vänster.

Väl mötta om en vecka!


2003-08-09: SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET OCH VIS STÖDJER MARSCHEN

Svenska Diabetesförbundet och Vuxendöva i Sverige (VIS) har i dagarna meddelat oss sitt stöd. Läs mer på:
www.diabetes.se
www.visriks.nu


2003-08-08: ADAPT HAR LAGT UT VÅRT STÖDBREV

ADAPT har lagt ut vårt stödbrev på sin hemsida för Free Our People March.

Gå in på deras hemsida och titta längst ner under "Support from our co-workers in Sweden": www.freeourpeople.org


2003-08-07: STÖDET FORTSÄTTER VÄXA!

De senaste dagarna har en rad nya stödjande organisationer och företag tillkommit. En stor och viktig organisation bland dessa är Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) som är en paraplyorganisation för 39 organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Två andra viktiga organisationer är Miljöpartiet och Grön Ungdom som är de två första politiska partigrupperingarna som officiellt ställer sig bakom oss.

Sist vill vi också lyfta fram Sällsynta Diagnoser som representerar personer med 43 mindre kända funktionsnedsättningar.

De nya är:
- A-assistans
- Grön Ungdom
- HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan)
- Miljöpartiet de Gröna
- Sällsynta Diagnoser


2003-07-28: ADAPT OCH ANNAT INTERNATIONELLT STÖD

ADAPT har skickat ett officiellt stödbrev för marschen. Bland annat skriver man:

"We are excited and proud to know of our Swedish sisters and brothers marching with us in unity, almost half way around the world, for the betterment of people with disabilities. We wish you tremendous luck and success!" (Läs brevet i sin helhet under "Dokument" i menyn till vänster.)

Vi har nu även lagt upp en sektion med internationella organisationer i listan över de företag och organisationer som stödjer oss. Arbetsgruppen har inte aktivt sökt internationellt stöd, utan helt koncentrerat sig på Sverige. De internationella organisationerna har antingen kontaktat oss själva eller i annat sammanhang blivit tillfrågade om stöd. De internationella är hittills:

ADAPT - Amerikansk gräsrotsrörelse för personer med funktionsnedsättning
DPITT - Handikapprörelse på Trinidad & Tobago
Zgrani - Polsk ungdomsorganisation för personer med MS och muskelsjukdomar

(Se även "Frågor och svar", "Vilka stödjer oss?")


2003-07-28: STROKE-RIKSFÖRBUNDET OCH HUMANASSISTANS STÖDJER MARSCHEN

Stroke-riksförbundet och Human Assistans har i dagarna givit oss sitt stöd. Läs mer om dem på:
www.strokeforbundet.org
www.humanassistans.se


2003-07-22: STÖDET FÖR MARSCHEN VÄXER!

De senaste dagarna har en handfull organisationer och företag meddelat oss sitt stöd.

Bland de nya märks speciellt ett forum för riksdagsledamöter som intresserar sig för våra frågor, vilket är oerhört positivt. Det är den första politiska sammanslutningen som visat uttalat stöd för marschen. Nu hoppas vi att det ska bli betydligt fler!

De nya är:
- Lysestrandsstiftelsen
- Riksdagens Handikappforum
- THF (TalHandikappades riksFörening)
- Verbaldigitalius

- Arbetsgruppen välkomnar de nya och Hans pustar ut i kvällsskuggan på Teneriffa...


2003-07-15: LYSSNA PÅ TALTIDNINGSINSLAG OM MARSCHEN!

Vi har nu lagt ut ett inslag om marschen från Öringen, Örebro Läns Taltidning. Inslaget är gjort 2003-06-13 och innehåller en intervju med Hans Filipsson.

Inslaget finns i MP3-format och kan hämtas under "Dokument" i menyn till vänster.


2003-07-15: VH ASSISTANS SERVICE STÖDJER MARSCHEN

VH assistans service har idag beslutat ställa sig bakom marschen. Företaget administrerar assistans för personer med funktionsnedsättning och har 30 brukare, 100 personliga assistenter. Läs mer om VH assistans service på:
www.vhassistans.se

- Arbetsgruppen välkomnar VH assistans service!


2003-07-13: MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET STÖDJER FREE OUR PEOPLE MARCH

Arbetsgruppen för marschen har beslutat uttrycka stöd för ADAPT:s Free Our People March - den amerikanska marschen som inspirerat Marschen för tillgänglighet.

Därför har arbetsgruppen skrivit ett officiellt stödbrev till ADAPT. Bland annat skriver man: "We believe ADAPT’s and our struggles are but two sides of the same coin. Our struggle is one." (översättning: "Vi tror att ADAPT:s och våra mödor är två sidor av samma mynt. Våra mödor är en.")

Läs brevet i sin helhet under "Dokument" i menyn till vänster.


2003-07-09: HIL STÖDJER MARSCHEN

Helsingborgs Independent Living (HIL) har idag meddelat att man stödjer marschen.
Läs mer om organisationen på:
www.hil.m.se.

- Arbetsgruppen välkomnar HIL!


2003-07-06: NYA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG SOM STÖDJER OSS

Under veckan har ett flertal organisationer och företag meddelat sitt stöd. Bland dessa märks bland annat Uppsala Studenkår, den första studentkåren som stödjer oss. Tillsammans representerar de organisationer, företag och enskilda som stödjer oss nu mer än 250 000 människor. De nya är:
- Funka Nu AB
- OmsorgsCompagniet i Norden AB
- Riksföreningen Hjärnkraft
- Uppsala Studentkår
- Överviktigas Riksförbund (ÖR)

- Arbetsgruppen välkomnar organisationerna och företagen och tackar för stödet!


2003-07-06: MER ÄN 350 STÖDJER MARSCHEN

Sedan vi startade namninsamlingen för att visa stöd för en lag mot otillgänglighet har över 350 personer skrivit under. Vi tackar alla som har gjort det och hoppas på att du som inte har skrivit på gör det. Gå in under Hjälp oss, Visa att du stödjer marschen. I samband med det kan du också tipsa tio vänner om att skriva på via en färdigformulerad text som skickas med e-post.


2003-07-06:
LÄTTARE ATT TIPSA VÄNNER OM MARSCHEN

Nu kan även du som redan har skrivit på namninsamlingen tipsa andra om att stödja marschen. Gå in under Hjälp oss och klicka på Tipsa vänner om att stödja marschen


2003-06-27: EPILEPSIFÖRBUNDET OCH SKY HIGH STÖDJER MARSCHEN

Idag har två organisationer tillkommit bland dem som stödjer oss. Det är Svenska Epilepsiförbundet och Sky High, som är en förening för höga ryggmärsskador. Läs mer på:
www.epilepsi.se.
www.skyhigh.tk.

- Arbetsgruppen välkomnar organisationerna och önskar så här i semestertider en trevlig sommar till alla som stödjer oss! Vi hade aldrig kunnat komma så långt som vi gjort hittills utan er.


2003-06-27: LEDNINGSGRUPPEN BEGÄR GÖRAN PERSSONS NÄRVARO!

Arbetsgruppen för Marschen för tillgänglighet har skickat en skrivelse till statsminister Göran Persson, med begäran om hans närvaro vid slutmålet för marschen.

Hans Filipsson, koordinator för marschen, som författat skrivelsen, skriver bland annat: "Vi anser att vår fråga är av sådan vikt att den kräver Statsministerns närvaro. Inte bara som person, utan också som symbol för den politiska makten och naturligtvis den socialdemokratiska regeringen."

Du kan läsa brevet i sin helhet genom att klicka på dokument i menyn till vänster.


2003-06-26: FSA STÖDJER MARSCHEN

En till fackförening har idag meddelat sitt stöd till oss. Det är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Läs mer om organisationen på:
www.fsa.akademikerhuset.se.

- Arbetsgruppen välkomnar FSA!


2003-06-25: WEBBSIDAN UPPDATERAD

Webbsidan har under den senaste veckan uppdaterats med en rad nya funktioner. Dessa är bland annat:
- Nuvarande lagstiftning
- Så ser det ut, exempel på otillgängligheten
- Lättläst, information på lättläst svenska
- en rad mindre förbättringar och korrigeringar.

Ta en titt!


2003-06-19: IL OCH SHIF STÖDJER MARSCHEN

Organisationerna som stödjer marschen blir fler och fler för varje vecka. Senast i raden är Independent Living Institute (IL) och Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF).
Läs mer om organisationerna på:
www.independentliving.org.
www.shif.se.

- Arbetsgruppen välkomnar IL och SHIF. Antalet medlemmar i organisationerna som stödjer marschen börjar nu närma sig 200 000. Glad midsommar!


2003-06-18: LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND STÖDJER MARSCHEN

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) är senast i raden av organisationer att ställa sig bakom marschen och det första fackförbundet som valt att officiellt stödja oss.
Läs om organisationen på: www.lsr.se.

- Arbetsgruppen välkomnar LSR:s beslut och hoppas att fler fackförbund ska följa efter!


2003-06-17: REUMATIKERFÖRBUNDET STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN

Reumatikerförbundet beslutade under sitt sammanträde under helgen att ställa sig bakom marschen.
Läs om organisationen på: www.reumatikerforbundet.org.

- Arbetsgruppen välkomnar Reumatikerförbundet!


2003-06-13: RBU STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har idag meddelat sitt stöd för marschen.
Läs om organisationen på: www.rbu.se.

- Arbetsgruppen välkomnar RBU!


2003-06-11: FÖRENINGEN FAMILJER MED FUNKTIONSHINDER STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN!

Föreningen Familjer med Funktionshinder), som organiserar ett tiotal familjer med funktionsnedsättning och invandrarbakgrund i Stockholmsregionen, har idag meddelat sitt stöd för marschen.

- Arbetsgruppen hälsar föreningen välkommen och fäster stor vikt vid att framöver få kontakt med fler organisationer som täcker den ofta bortglömda gruppen invandrare med funktionsnedsättning.


2003-06-08: DUNS HAR AVSATT 60 000 KR FÖR MARSCHEN!

Riksstyrelsen för De Unga med Neurologiska funktionshinder i Sverige (DUNS) beslutade vid helgens styrelsemöte att avsätta hela 60 000 kr (!) för att stödja sina medlemmars deltagande i marschen. Pengarna kommer att användas för att subventionera medlemmars resor och/eller logi.
Läs om organisationen på: www.duns.nhr.se.

- Arbetsgruppen tycker att DUNS beslut är mycket bra och hoppas att fler organisationer ska följa efter.


2003-06-05: NY HEMSIDA UTE

Ilias Bennani från Improve Your Life har under ett par veckor jobbat tillsammans med Hans Filipsson och Henrik Götesson på marschens nya hemsida.

- Ilias har låtit oss ta del av hans kunskaper i att göra webbsidor tillgängliga och även låtit oss använda hans system för webbpublicering. Det har han gjort helt utan kostnad för att han tror på marschens syfte. För det ska han ha tusen tack, säger Hans Filipsson, en av initiativtagarna till och koordinator för marschen.

Resultatet tittar du på just nu.


2003-06-04: TILLSTÅNDET KLART

Vid möte med Polisen idag blev allt klart med tillståndet för marschen enligt tänkt sträckning och utformning. Samlingstiden är satt till 13.30 vid Wennergren Center. Marschen startar 14.00.

Vi kommer nu som arrangörer att gå ut på bredare front med att sprida information om marschen och vi vill be alla som har möjlighet att göra detsamma. Alla kan alltså dra sitt strå stacken...

"Reklamflyern" har uppdaterats med starttiden (se "Dokument" i menyn till vänster).


2003-06-02: ÄVEN FÖRETAG KAN STÖDJA MARSCHEN

Arbetsgruppen beslutade vid sitt senaste möte 2003-05-28 att även låta företag ställa sig bakom marschen. (Se "För företag" i menyn till vänster.)


2003-05-28: RTP STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN

- Arbetsgruppen välkomnar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP)!
Läs om organisationen på: www.rtp.se.


2003-05-27: STIL STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN

- Arbetsgruppen välkomnar Stockholmskooperativet för Independent Living (STIL)!
Läs om organisationen på: www.stil.se.


2003-05-25: UNGA REUMATIKER STÄLLER SIG BAKOM MARSCHEN

- Arbetsgruppen välkomnar Riksorganisationen Unga Reumatiker!
Läs om organisationen på: www.ungareumatiker.org.


2003-05-21: NÄTVERKET FÖR TILLGÄNGLIGHET HAR BESLUTAT STÖDJA MARSCHEN


2003-05-20: NHR, UNGA RBU-ARE OCH REKRYTERINGSGRUPPEN STÖDJER MARSCHEN

Arbetsgruppen har nöjet att hälsa tre nya organisationer välkomna bland dem som redan stödjer oss:
- Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
- Unga RBU-are
- Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering


2003-05-15: FÖRENINGEN JAG HAR BESLUTAT STÖDJA MARSCHEN

Föreningen JAG - Jämlikhet, Assistans och Gemenskap - är en ideell förening som arbetar intressepolitiskt för att förbättra villkoren för medlemmarna. Flertalet av medlemmarna har en betydande nedsättning av den intellektuella förmågan och stora svårigheter med att kommunicera. JAG är en av Sveriges största privata anordnare av personlig assistans genom sitt brukarkooperativ som för närvarande har 320 medlemmar och 2300 anställda assistenter.
Läs mer på www.jag.se.

- Arbetsgruppen väkomnar Föreningen JAG!2003-05-14: INSTRUKTIONER TILL ORGANISATIONER

Instruktioner till organisationer som vill delta i planering och/eller genomförandet av marschen finns nu under "för organisationer". De finns även i word-format under "dokument".2003-05-12: NY VERSION AV "REKLAMFLYERN"

En ny version av "reklamflyern" finns under "dokument". De stora förändringarna jämfört med den tidigare versionen är att startpunkten är tillagd och att hemsidesadressen och epostadressen för att anmäla sig finns med.

OBS! Om du använder dig av "reklamflyern" för att informera människor om marschen ber vi dig att alltid kontrollera att du använder den senaste versionen.2003-05-06:HEMSIDAN ÄR PÅ GÅNG!

Den första betaversionen av hemsidan har lagts ut på www.marschen.se. Du som läser det här är garanterat en av de första. ;)2003-05-05: SYNSKADADES RIKSFÖRBUND HAR BESLUTAT STÄLLA SIG BAKOM MARSCHEN!

- Arbetsgruppen välkomnar SRF!
Läs om organisationen på: www.srfriks.org.2003-04-28: RIKSSEKTIONEN KLIPPAN OCH RIKSFÖRBUNDET FUB HAR BESLUTAT STÄLLA SIG BAKOM MARSCHEN!

FUB:s medlemmar är personer både med och utan utvecklingsstörning. Rikssektionen Klippan är en del av FUB, men bara öppen för personer med utvecklingsstörning. De bestämmer själva vad de vill prata om och vad de vill göra. Genom Klippan kan personer med utvecklingsstörning utöva inflytande i samhället. Det finns ca 70 lokala sektioner i landet, som leds av en riksstyrelse. Klippan har många områden i sin verksamhetsplan, till exempel arbete och daglig verksamhet, tillgänglighet, boende, god man och lättläst information. Man arbetar kontinuerligt med frågor om bemötande.
Läs mer på www.fub.se.

- Arbetsgruppen hälsar Klippan/FUB välkomna och hoppas att vi ses den 16/8!
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741