Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2007Massanmälningsaktionen > Frågor och svar

Frågor och svar

Här besvaras de vanligaste frågorna om massanmälnings-
aktionen.


Anmäl dig för deltagande med ditt namn, e-postadress och den ort/de orter du kommer att göra anmälningar i till Hans Filipsson.

Det här kan verka som mycket information, men att delta i aktionen är inte svårt! Informationen är detaljerad för att ge exakt information.
1. Vad innebär en massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet?
2. Vad är syftet med aktionen?
3. Vilka kan delta i aktionen?
4. När sker massanmälningsaktionen?
5. Kommer ni att kontakta media om aktionen?
6. Jag kan tänka mig att kontakta lokalmedia på min ort i samband med aktionen. Hur ska jag göra?
7. Jag har samlat många runt mig som vill delta i aktionen och kan tänka mig att samordna aktionen på min ort. Hur ska jag göra?
8. Hur genomförs aktionen?
9. Vad kan jag anmäla?
10. Kan jag anmäla något som redan är anmält?
11. Ska jag ta bilder av det jag anmäler?
12. Hur görs anmälningarna?
13. När måste jag ha gjort mina anmälningar?
14. Jag har en fråga som inte besvaras här. Hur får jag svar?

1. Vad innebär en massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet?
Det innebär att man på flera orter samtidigt under en viss tidsrymd gör många anmälningar av otillgänglighet.
Tillbaka.

2. Vad är syftet med aktionen?
Flera! Att uppmärksamma allmänheten, samhället och media på det enorma problem som otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.

På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete.

På lokalplan kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka. Aktionen bidrar på sin spets till ett tillgängligare Sverige.
Tillbaka.

3. Vilka kan delta i aktionen?
Alla som delar vår syn att otillgänglighet är diskriminering av personer med funktionsnedsättning kan delta. Det spelar alltså ingen roll om du själv har en funktionsnedsättning eller inte. Du kan exempelvis vara en anhörig, en kompis eller en engagerad samhällsmedborgare. Även organisationer och företag kan delta; anmälningar kan göras i organisationens eller företagets namn.
Tillbaka.

4. När sker massanmälningsaktionen?
Aktionen startar på de flesta orter lördag 18 augusti kl 13.00. Eventuellt kan lokala avvikelser förekomma när det gäller tiden och du meddelas i så fall det av den person som är samordnare för din ort.

Aktionen slutar vid Marschen för tillgänglighet 2008 (demonstrationen) lördagen den 24:e maj 2008.

Du kan redan nu börja inventera din orts otillgänglighet och alltså även fortsätta efter lördagen 18 augusti. Ju fler anmälningar det blir i slutändan desto bättre!
Tillbaka.

5. Kommer ni att kontakta media om aktionen?
Ja, vi kommer att göra pressutskick och försöka få uppmärksamhet i riksmedier. På lokalplan är det upp till varje orts deltagare att själva kontakta media.
Tillbaka.

6. Jag kan tänka mig att kontakta lokalmedia på min ort i samband med aktionen. Hur ska jag göra?
Kontakta Hans Filipsson och lämna gärna dina telefonnummer också, så kontaktar Hans eller någon annan från marschen dig så fort vi hinner.
Tillbaka.

7. Jag har samlat många runt mig som vill delta i aktionen och kan tänka mig att samordna aktionen på min ort. Hur ska jag göra?
Kontakta Hans Filipsson och lämna gärna dina telefonnummer också, så kontaktar Hans eller någon annan från marschen dig så fort vi hinner. Om det redan finns en samordnare för din ort kommer du att sättas i kontakt med samordnaren så att ni kan hjälpas åt.
Tillbaka.

8. Hur genomförs aktionen?
OBS! Det här är vår "mall" för hur aktionen kan genomföras, men om du/ni vill göra på ett helt annat sätt går det alldeles utmärkt!

Om du ska delta på en ort där det är många deltagare och ni går gemensamt lördagen 18 augusti:
 1. Du och de andra deltagarna samlas på den tid och plats som din orts samordnare meddelar.

 2. Gemensamt bestämmer ni hur orten ska delas upp mellan deltagarna och hur länge ni ska inventera. Ni bestämmer också en tid och en plats för återsamling.

 3. Du går runt i den del av din ort som du tilldelats och antecknar all otillgänglighet du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) )

  Vad du ska anteckna är:
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  - Adress till verksamheten. Var noggrann!
  - Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 4. Du återsamlas med de andra deltagarna. Tillsammans pratar ni igenom hur det har gått och eventuella problem som uppstått.

 5. Samordnaren för orten räknar ihop det sammanlagda antalet anmälningar som kommer att göras på orten och rapporterar siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-77 27 67.

 6. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Om du ska delta på en ort där du är ensam:
Vi rekommenderar att du genomför åtminstone en viss del av inventeringen lördagen 18 augusti för att stärka känslan av att du gör något tillsammans med många andra runt om i Sverige under en och samma dag. Förslagsvis startar du kl 13 som på de flesta andra orter. Oavsett när du väljer att inventera, gör så här:
 1. Gå runt på din ort under så lång tid du vill och anteckna all otillgänglighet du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) )

  Vad du ska anteckna är:
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  Adress till verksamheten. Var noggrann!
  Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 2. Räkna ihop det sammanlagda antalet anmälningar som du kommer att göra på orten och rapportera siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-772767.

 3. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Om du inte kan eller vill delta lördagen den 18 augusti:
Oavsett när du väljer att inventera, gör så här:
 1. Gå runt på din ort under så lång tid du vill och anteckna all otillgänglighet (inventera) du hinner med. (Du hinner inte med all, vi lovar! :) )

  Vad du ska anteckna är:.
  - Namn på verksamheten. Var noga med stavningen! (OBS! Om flera verksamheter finns på samma adress, gör en anteckning/anmälan för varje verksamhet.)
  - Adress till verksamheten. Var noggrann!
  - Typ av otillgänglighet. Var detaljerad! (Se mer nedan under 9. Vad kan jag anmäla?.)

 2. Räkna ihop det sammanlagda antalet anmälningar som du kommer att göra på orten och rapportera siffran till marschen (Hans Filipsson) per SMS/mobiltelefon 0708-772767.

 3. De nästkommande dagarna/veckorna gör du anmälningarna. Varje deltagare ansvarar själv för att göra sina anmälningar om inget annat överenskommits.

Tillbaka.

9. Vad kan jag anmäla?
All otillgänglighet kan anmälas, men använd sunt förnuft! Exempel på saker som är otillgängligt: Trappor, trösklar, steg; avsaknad av hiss/kontrastmarkeringar/information om tillgänglig entré/hiss; dålig ljudmiljö/belysning; bristande informationsmaterial; att inte tillåta servicehundar; att ge sämre service pga funktionsnedsättning; att ha sämre platser för rullstolsburna (restauranger, biografer, caféer, etc.). En restaurang vars uteservering inte är möjlig att nå i rullstol eller som har sektioner som inte kan nås i rullstol är inte fullt tillgänglig!
Tillbaka.

10. Kan jag anmäla något som redan är anmält?
Ja, definitivt!

Om det du vill anmäla anmäldes vid den första massanmälningsaktionen 2005 och ingenting hänt är det viktigt att påvisa det.

På de orter där det finns flera deltagare delas orten upp mellan deltagarna för att minimera risken för dubbelanmälningar. Om det ändå sker spelar det ingen roll, för då har ju två personer varit vid samma objekt, konstaterat otillgängligheten och följaktligen har två anmälningar gjorts.
Tillbaka.

11. Ska jag ta bilder av det jag anmäler?
Ja, om du har en digitalkamera och den diskriminering du anmäler gör sig bra på bild. All fysisk otillgänglighet passar att ta bild på. Om du exempelvis anmäler en affär som har ett steg i sin entré, försök att ta en bild så att man tydligt ser steget, gärna med företagsnamnet. En bild säger mer än tusen ord...

När du gör anmälningarna via HO-anmälningstjänsten kan du ladda upp bilden via anmälningsformuläret.
Tillbaka.

12. Hur görs anmälningarna?
Anmälningarna görs via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst på http://www.independentliving.org/ho/. Fördelarna med att anmäla via HO-anmälningstjänsten är många och listas i korthet här: http://www.independentliving.org/ho/info.htm#3

Att anmäla via sidan bör inte ställa till några problem, inmatningsfälten ska vara lätta att förstå. Efter att du har gjort ett par anmälningar kommer det att gå lätt.

Gör så här för varje anmälan:
 1. Klicka på Elektronisk blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

 2. Fyll i inmatningsfälten.

  Adress till den anmälda verksamheten:
  Helst vill vi att du går in på www.gulasidorna.se eller www.hitta.se för att hitta den korrekta adressen, inklusive postnummer.

  Hemsida och e-postadress(er) till den anmälda verksamheten:
  Pröva att söka på företagsnamnet på www.google.se eller att bara skriva in företagsnamnet i adressfönstret i din webbläsare enligt www.[FÖRETAGSNAMN].se, -.com, .nu osv. Om du hittar hemsidan hjälper du den som ska verifiera och granska din anmälan. Om du inte kan hitta webbsidan eller e-postadresser gör det inget.

  Beskrivning:
  Här behöver du inte skriva mycket.

  Du rekommenderas att använda en standardformulering som du lägger till den typ av otillgänglighet det gäller. Exempel (standardformuleringen kursiverad):
  - "Två trappsteg utestänger och diskriminerar därmed personer med funktionsnedsättning som använder rullstol." / "En för smal dörr utestänger och diskriminerar därmed personer med funktionsnedsättning som använder rullstol."
  - "Avsaknad av kontrastmarkering försvårar för eller utestänger personer med synskador och diskriminerar därmed." / "Olämpligt placerade reklamskyltar försvårar för eller utestänger personer med synskador och diskriminerar därmed."
  - "Information på Lättläst svenska saknas vilket diskriminerar personer med utvecklingsstörning och läs- och skrivsvårigheter".

  OBS!
  Om din anmälan gäller fysisk otillgänglighet (i den byggda miljön), klicka i rutan före texten som börjar "Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen". Din anmälan skickas då automatiskt till din kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder, vilket tyvärr är den enda ”juridiska” möjligheten att tvinga fram åtgärder i dagsläget.

  OBS 2!
  Glöm inte att klicka i rutan före texten som börjar "Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion". Så markerar du att din anmälan är del av aktionen.

  Din kontaktinformation:
  För att förenkla, slå på funktionen för att fylla i formulär automatiskt i din webbläsare. När du gjort en anmälan kommer dina kontaktuppgifter då att sparas av din webbläsare och du behöver bara mata in första tecknet för varje rad så fylls resten i automatiskt för kommande anmälningar.

  - I Firefox:
  Välj Verktyg, Inställningar, Sekretess och bocka "Spara det som skrivs in i formulär och i sökfältet".

  - I Internet Explorer:
  Välj verktyg, Internetalternativ, Innehåll och Inställningar under "Komplettera automatiskt". Klicka i "Formulär".

 3. Skicka anmälan.

 4. För varje anmälan får du ett bekräftelsemejl, med en länk i. Följ länken för att komma till sidan där du godkänner din anmälan. Klicka på knappen "Klar" för att godkänna din anmälan. Om du ska göra många anmälningar räcker det med att godkänna en av anmälningarna så räknas de andra du gör som godkända.

Tillbaka.

13. När måste jag ha gjort mina anmälningar?
Det viktigaste för oss är att få veta hur många anmälningar du kommer att göra. Det är alltså ingen stress! Om du deltar i aktionen lördagen den 18 augusti ska du rapportera antalet anmälningar du kommer att göra till din orts samordnare eller direkt via telefon/sms till Hans Filipsson på 0708-77 27 67.

Det räcker om du gör anmälningarna under den kommande månaden. Om du ska göra många anmälningar är ett tips att göra ett par stycken om dagen istället för att ta alla på en och samma gång.
Tillbaka.

14. Jag har en fråga som inte besvaras här. Hur får jag svar?
Svaret kan finnas på sidorna under www.marschen.se/massanmalningar2 eller på sidan om den första aktionen.

Om du har någon fråga som du inte hittar svaret på, kontakta Hans Filipsson via e-post eller telefon (lättast); hans@marschen.se, 018-510 999, 0708-77 27 67. Ingen fråga är för dum för att ställas! Vi kommer att uppdatera informationen på vår hemsida i takt med att frågor ställs.
Tillbaka.

Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741