Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanArkiv - tidigare års marscherMarschen 2007 > Massanmälningsaktionen

Massanmälningsaktionen

Bild från den andra massanmälningsaktionens genomförande i Uppsala 2007-08-18. Till höger i bild Hans Filipsson som berättar för deltagare hur aktionen genomförs. Foto: Miles Goldstick
Lördagen den 18 augusti 2007 gick startskottet för Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Aktionen avslutades i och med Marschen för tillgänglighet 2008 (demonstrationerna). Här kan du ta del av kringinformation och resultatet.

På en mängd orter i Sverige gick människor i grupp eller enskilt runt och antecknade alla otillgängliga objekt man hann med. Därefter anmäldes varje objekt för diskriminering till Handikappombudsmannen och som enkelt avhjälpta hinder till kommunala byggnadsnämnder via Independent Living Institutes HO-anmälningstjänst.
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741