Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Independent Living-rörelsen kräver ändring av diskrimineringslagen

Independent Living-rörelsen kräver ändring av diskrimineringslagen

Skärp straffen och öka takten om Stockholm ska bli tillgängligt år 2010!


Vid ett av STIL arrangerat pressmöte under onsdagen kritiserade den Svenska Independent Living-rörelsen, som arbetar för funktionshindrades rätt i samhället, den svenska nuvarande diskrimineringslagstiftningen.

- Skall Stockholm bli någorlunda tillgängligt - glöm det där med "världens mest tillgängliga huvudstad år 2010", det avslöjar endast okunnighet om hur världen utanför ser ut - då behövs hårdare tag mot fastighetsägare som begår brott mot Plan- och Bygglagen sade Adolf Ratzka.

Ratzka som var drivande när personer med funktionsnedsättning fick rätt till personlig assistans år 1994, passade även på att kritisera Stockholms stads hedersutmärkelse, S:t Julianpriset, som tilldelas ansvariga för kultur- och nöjeslokaler som utformat sina lokaler så att även personer med funktionsnedsättning kan vistas där.

- De ansvariga måste inkludera samtliga arbetsplatser i Stockholm eller så bör de lägga ner tävlingen, sade Ratzka.

Tillsammans med advokat Anders Karlsson har Independent Living-rörelsen låtit utarbeta förslag kring hur diskrimineringslagen bör förändras. (Förslaget kan laddas ned via en länk längst ned.)

- 1979 års lag om handikappanpassningar av allmänna färdmedel är ett patetiskt misslyckande som antingen bör kastas ut eller – helst – uppdateras. Idag finns det omfattande erfarenheter av lagstiftning på detta område av lagar som visat sig fungera (t ex amerikanska ADA). 1979 års lagstiftning för tillgänglig kollektivtrafik har aldrig fungerat, ingen bryr sig om den, sa Ratzka och fortsatte, "de svenska lagar som tillkommit under de senaste 5 åren har varit på grund av EU. Genom sitt medlemskap i EU har Sveriges tvingats importera en ny och mera omfattande syn på diskriminering. Före EU-inträdet talades inte mycket om diskriminering i landet. Det lär bli fler direktiv från Bryssel som måste bli nationell lag. Vi borde hota genom att påpeka att EU kommer att driva diskrimineringsaspekten även i framtiden med flera direktiv och att det är lika bra att ha framförhållning."

- Medan andra välfärdsländer för över 10 år sedan stärkte diskrimineringsskyddet för medborgare med funktionsnedsättning fortsätter Sverige med sin förlamande "goda vilja". När svenskar med funktionsnedsättning diskrimineras på grund av bristande tillgänglighet är de i de flesta fall helt rättslösa. Lagen ser det inte ens som diskriminering, sa Hans Filipsson, koordinator för Marschen för tillgänglighet.

- När man talar om tillgänglighet fastnar man lätt vid fysiska hinder, men tillgänglighet handlar om mer än den rent fysiska framkomlig-heten i den byggda miljön” fortsatte Filipsson. Det kan handla om att ta del av information och om rätten till ett gott bemötande. En person med läs- och skrivsvårigheter ska kunna ta del av myndighetsinformation på lättläst svenska. En person med utvecklingsstör-ning ska bli behandlad som en kund bland andra av näringsidkare.

- Visst är det bra att lyfta fram intelligenta och estetiska lösningar som goda exempel på tillgänglighet i gamla miljöer men att Stockholm skulle bli världens mest tillgängliga huvudstad till år 2010 måste man se som en bitter fars, menar Ratzka med följande argument:

1. Årets S:t Julian pris gick även till nybyggda ställen, ett hotell och en livsmedelsbutik, som erbjuder den tillgänglighet som man förväntar sig enligt svensk lag och som anses som helt normal i länder som USA, Kanada eller Australien. Därmed bekräftar man tillgänglighet som undantag hellre än som lagstadgade regel.

2. Staden borde ha tagit sitt lagstadgade ansvar och genom byggnadsnämnden begärt en redogörelse över de lokaler som enligt Plan- och Bygglagen idag är skyldiga att avlägsna s k enkelt avhjälpta hinder. Utan att rikta blåslampan mot lagbrott kommer Stockholm inte bli tillgängligt. Att Stockholm någonsin, i den nuvarande takten, skulle bli "världens mest tillgängliga huvudstad" är en bitter fars för alla som har rest utomlands och haft möjlighet att jämföra.

3. Genom att begränsa tävlingen till nöjes- och kulturlokaler bekräftar man bara fördomen om att personer med funktionsnedsättning inte kan eller vill arbeta. Inkludera alla arbetsplatser, eller lägg ner tävlingen!

FAKTA: S:t Julianpriset är ett led i den kampanj som ska göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Priset kommer att delas ut varje år från 2006 till 2010. Det går till de näringsidkare i Stockholm som har utformat sina lokaler så, att alla har möjlighet att vistas där - med eller utan funktionsnedsättning.

För mer information kontakta:

Adof Ratzka adolf.ratzka@independentliving.org tel 08- 740 42 00
Hans Filipsson hans@marschen.se mobil 0708- 77 27 67
Anders Karlsson karlsson@abergsalmi.se mobil 0708- 99 92 50
Sture Jonasson sture.jonasson@telia.com mobil 0708- 15 86 19

Länkar:
ILI www.independentliving.org tel 08- 506 221 81
Marschen för tillgänglighet www.marschen.se tel 018- 510 999
STIL www.stil.se tel 08- 506 221 50

Ladda ner förslaget till förändrad lagstiftning här:
http://www.marschen.se/docs/AK-diskrimineringsforslag.pdf
Publicerad: 2006-02-22 kl 22:48
Uppdaterad: 2006-02-23 kl 19:00
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741