Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan Lättläst > Lagar och regler

Lagar och regler

FN har bestämt att
personer med funktionsnedsättning
ska vara delaktiga i samhället.
Personer med funktionsnedsättning
är lika mycket värda som alla andra.
Personer med funktionsnedsättning
får inte diskrimineras.

Det står i FNs standardregler.
Sverige har lovat
att följa FNs standardregler.

Personer med funktionsnedsättning
kan inte vara delaktiga
om inte samhället är tillgängligt.

Att något är tillgängligt
betyder att det är lätt att använda
och att förstå.
Det betyder att alla
har tillgång till det.

I Sverige finns flera lagar
som handlar om tillgänglighet.
I lagarna står att
gator, torg och parker ska vara tillgängliga.
Alla nya offentliga byggnader,
som bibliotek, simhallar och skolor,
ska också vara tillgängliga.

Det finns en lag
om hinder som är lätt
att göra något åt.
Om man kan göra en lokal
eller en plats tillgänglig
utan att det kostar för mycket
ska man göra det.

En affär med trappor
måste till exempel
ha en ramp
för personer som är rullstolsburna.

Men lagarna följs inte.
Det finns många lokaler och platser
i Sverige
som inte är tillgängliga.


Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741