Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: Förstasidan Lättläst > Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här finns svaren på de vanligaste frågorna
som människor ställer om marschen.


Har du en fråga
som du inte hittar svar på här?
Skriv din fråga
via e-post till Hans Filipsson.
Frågan besvaras så fort som möjligt.
1. Hur fick vi idén till marschen?
2. Vad gör Marschen för tillgänglighet?
3. Vad är Marschen för tillgänglighet?
4. Vad vill vi med marschen?
5. Vilka arrangerar marschen?
6. Vad menar vi med tillgänglighet?

1. Hur fick vi idén till marschen?
I USA finns en sådan lag som vi vill ha.
Den heter ADA (Americans with Disabilities Act).
Den finns sedan 1990.

Men USA har ingen lag som LSS eller LASS.
LSS betyder Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.
LASS betyder Lagen om assistansersättning.

ADAPT är en stor organisation i USA.
2003 gick de en 23 mil lång marsch
för att tala om att USA behöver lagar
som LSS och LASS.

Tre svenskar kom på idén
att göra en marsch i Sverige.

Det var Adryan Linden, Funktionshindernationen;
Hans Filipsson, DUNS;
och Jonas Franksson, Unga Rörelsehindrade.

Marschen fick heta
Marschen för tillgänglighet.

Här kan du läsa på engelska
om ADAPT:
www.adapt.org
Tillbaka.

2. Vad gör Marschen för tillgänglighet?
Varje år anordnar vi en marsch för tillgänglighet.

Första marschen var i Stockholm 2003.
Tillbaka.

3. Vad är Marschen för tillgänglighet?
Att gå en marsch kan vara ett sätt
att visa vad man tycker.

Vi som går Marschen för tillgänglighet
tycker att personer med funktionsnedsättning diskrimineras i Sverige.

I Sverige är det svårt att åka buss och tåg
när man har funktionshinder.
Många hus har trappor
men ingen hiss.
Vi tycker att Sverige behöver en ny lag.
Den ska säga att personer med funktionsnedsättning
diskrimineras när det inte är tillgängligt.

Genom Marschen för tillgänglighet
vill vi visa de som bestämmer
att Sverige måste bli mer tillgängligt.
Tillbaka.

4. Vad vill vi med marschen?
Vi vill att många ska lyssna på oss.
Journalister som arbetar på radio, teve och tidningar,
alla vanliga människor
och politikerna som bestämmer.`

Det har inte varit någon debatt
om tillgänglighet i Sverige.
Det är dåligt!

När det inte är tillgängligt
drabbar det inte bara personer med funktionsnedsättning.
Föräldrar och barn,
pojkvänner och flickvänner,
fruar och män, kompisar…
Alla drabbas!

Sverige är ett rikt land.
Det ska inte behöva vara så här.
Tillbaka.

5. Vilka arrangerar marschen?
Marschen för tillgänglighet är en ideell förening.

Här är vår mejladress:
info@marschen.se

Org-nr: 802419-4741
Plusgiro: 1385875-8
Tillbaka.

6. Vad menar vi med tillgänglighet?
Att något är tillgängligt betyder
att alla har tillgång till det.

Tillgänglighet är att kunna komma fram,
men också att kunna förstå
och att få ett bra bemötande.

Samhället ska vara tillgängligt
för alla medborgare.
Alla ska kunna gå på bibilioteket, gå på restaurang eller handla i affärerna.

Tillgänglighet är inte bara
att personer som sitter i rullstol
eller har en synskada
ska kunna ta sig fram.

Det finns många funktionsnedsättningar
som inte syns,
som allergier,
intellektuella funktionsnedsättningar
eller hörselskador.
Tillbaka.

Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741