Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

VI STÖDJER SYNSKADADES BESLUT ATT EMIGRERA TILL AUSTRALIEN

Pressmeddelande 2012-04-25

Idag är det den internationella ledarhundsdagen. Idag inleder också flera människor med synnedsättningar som har ledarhundar processen att emigrera till Australien. Detta för att Sverige till skillnad från Australien diskriminerar människor som har ledarhundar.

Idag tas de första stegen av medlemmar i Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) för att emigrera till Australien.

- Vi ställer oss bakom Sveriges Ledarhundsförares beslut att emigrera till Australien, för deras upplevelser av diskrimineringen av människor med funktionsnedsättningar är vår egen. Jag blev personligen tillsammans med min nära vän Anna Bergholtz, som är journalist, blind och använder ledarhund, så sent som i förra veckan utsatt när O'learys i Farsta Centrum, Stockholm, nekade oss att äta för att Anna hade sin ledarhund med sig. Det är bara ett av tusentals exempel på hur verkligheten ser ut i Sverige 2012. När senast blev Fredrik Reinfeldt nekad att få äta på en restaurang?, säger Hans Filipsson, grundare och ett av språkrören för Marschen för tillgänglighet.

26 maj 2012 genomförs den tionde upplagan av den landsomfattande demonstrationen Marschen för tillgänglighet. Demontrationen har ett enda syfte: Att även Sverige ska klass otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Andra länder som redan gjort detta är bland annat USA (1990), Australien (1992), Storbritannien (1995), Hong Kong (1995), Sydafrika (2000), Frankrike (2005) och Norge (2009). Siffran inom parantes anger året för lagens tillkomst.

Det finns redan ett färdigt förslag. Den 830 sidor långa utredningen "Bortomt fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering" färdigställdes av Hans Ytterberg i december 2010. Den har nu legat i över 500 dagar på regeringens bord utan att en lag kommit. Klockan tickar.

- Vi kommer att sakna våra vänner och kolleger med assistanshundar som nu känner sig tvingade att emigrera för att Sverige, trots över 10 år av demonstrationer, politikerluncher, debattartiklar, aktioner och utredningar inte gör otillgänglighet till ett diskrimineringsbrott, säger Emma Johansson, ett av Marschen för tillgänglighets språkrör.

Demonstrerande orter 2012 är hittills: Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Linköping, Malmö, Stockholm, Strömsund, Varberg, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.

Mer information:
SLHF:s pressmeddelande:
http://ledarhund.nu/nyheter/2012/04/24/pressmeddelande-ledarhundsforarna-lamnar-sverige/
Om Marschen för tillgänglighet och våra krav:
www.marschen.se/vanligafragor
Marscherande orter 2012:
www.marschen.se/orter

Kontakt:
Hans Filipsson, språkrör och grundare, 0708-772767, hans@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-870395, emma@marschen.se

TILLÄGG 2012-05-02: Flera andra organisationer har beslutat stödja SLHF:s emigrationsprocess. Se inlägget Funktionshinderrörelsen stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien. Hur många ska behöva lämna landet innan det kommer en ny diskrimineringslag?Fulldelaktighet.nu.

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 150 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade funktionshinderrörelsen. Marschen för tillgänglighet 2012 sker lördag 26 maj för tionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2012-04-25 kl 03:02
Uppdaterad: 2012-05-02 kl 06:44
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741