Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

Pressmeddelande 2011-05-13

Nu är det dags för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det kravet ställs under 28 samtidiga marscher runt hela Sverige om tre veckor.

Bakom marscherna står paraplyorganisationen Marschen för tillgänglighet som i sin tur stöds av bland annat hela den samlade funktionshinderrörelsen.

Otillgängligheten är diskriminerande, det slår regeringens egen utredare fast.

- Nu är det regering och riksdag som ska besluta att diskrimineringslagen förstärks och också omfattar otillgänglighet. Samtliga partier har uttryckt att de står på vår sida. Nu vill vi se stödet gå från ord till handling, säger Emma Johansson, ett av språkrören för Marschen för tillgänglighet.

Marscher planeras för närvarande på följande orter: Askersund, Gislaved, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Mönsterås, Norrköping, Ronneby, Skellefteå, Stockholm, Strömsund, Svenstavik, Säter, Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, Vänersborg, Västerås, Växjö, Ystad, Ånge och Östersund.

Lokala kontaktpersoner finns på: www.marschen.se/orter

För mer information, kontakta:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-870395, emma@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se

Mer om Marschen för tillgänglighet:
Vanliga frågor om Marschen för tillgänglighet och otillgänglighet som diskrimineringsgrund:
http://www.marschen.se/vanligafragor

Regeringens utredning
”Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering” Ds 2010:20:
http://www.regeringen.se/sb/d/12477/a/147332

Läs hela remissvaret från Stil, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet:
http://www.marschen.se/docs/remissvar_bortom_fagert_tal.pdf

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 140 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade funktionshinderrörelsen. Marschen för tillgänglighet 2011 sker lördag 4 juni för nionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2011-05-13 kl 12:00
Uppdaterad: 2011-05-25 kl 04:01
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741