Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

Marschen för tillgänglighet 2011 närmar sig och vi hoppas på att slå rekord i antalet marscher även i år. Det finns nu ett förslag om att göra otillgänglighet till diskriminering från sommaren 2012. Därför måste vi höras och synas som aldrig förr för att lagen ska bli verklighet!

Sverige utestänger dagligen över en miljon av sina invånare. 60 till 90 procent av butiker och andra inrättningar i svenska stadskärnor är helt eller delvis otillgängliga för den som har funktionsnedsättning. Det är inte okej!

Sveriges nuvarande lagar och regelverk räcker inte till för att ändra den situationen. Därför behöver vi en lag som klassar otillgängligheten som den diskriminering av människor med funktionsnedsättning den är.

Marschen för tillgänglighet driver detta krav sedan nio år tillbaka. I år är frågan på den politiska topplistan: Ett utredningsförslag om att införa just en sån lag från och med sommaren 2012 behandlas nu av departement och regering.

Därför är det av största vikt att vi blir så många marscher som möjligt runt om i landet. Ju fler vi är, desto större blir trycket i frågan!


2007 var vi 4 orter, 2008 var vi 18 orter, 2009 25 orter och 2010 hela 31. Ska vi slå rekordet i år igen?

Vill du arrangera en marsch på din ort den 4 juni? Följ länken så får du veta hur du gör:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=611

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 140 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade funktionshinderrörelsen. Marschen för tillgänglighet 2011 sker lördag 4 juni för nionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2011-01-31 kl 08:49
Uppdaterad: 2011-01-31 kl 09:00
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741