Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

Nu vill vi inte vänta längre på ett diskrimineringsförbud – och inte Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag heller!


Pressmeddelande 2010-11-29

Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet har nu lämnat sitt remissvar på utredningen Bortom fagert tal, som föreslår att otillgänglighet klassas som diskriminering. Den svenska Independent Livingrörelsen konstaterar att det äntligen är dags att ifrågasätta den funktionalitetsnorm som utestänger personer med funktionsnedsättning från fullt medborgarskap.

– Vi utgår ifrån att våra demokratiskt valda representanter nu kommer att stå upp för demokratins grundläggande värden och genomföra ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet. Vi förutsätter att vår rätt till ett fullvärdigt medborgarskap inte kommer att bortprioriteras till förmån för ogrundade ekonomiska farhågor eller politiskt starka särintressen, säger Emma Johansson, ordförande i Stil.

Stil, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet menar att det inte behövs fler utredningar för att konstatera att ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet måste införas. Det är en nödvändig åtgärd i arbetet med att förverkliga ett medborgarskap på lika villkor för personer med funktionsnedsättningar. Ett förbud mot otillgänglighet krävs också för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet.

– Om regering och riksdag väljer att inte anta ett diskrimineringsförbud så beror det enligt oss inte på att det saknas kunskap om behovet och vikten av ett sådant, säger Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute.

– Ett diskrimineringsförbud är snarast en demokratisk nödvändighet. Birgitta Ohlsson är det statsråd som är ansvarig för just demokratifrågor i regeringen och hon har gått i Marschen för tillgänglighet under flera år och även varit en av talarna. Integrations- och jämställdhetsminister Erik Ullenhag sa så sent som i förra veckan att han vill gå vidare med en lagändring. Vi utgår därför ifrån att regeringen skyndsamt ser till att diskrimineringsförbudet införs, säger Hans Filipsson, språkrör för Marschen för tillgänglighet.

Stil, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighets synpunkter på utredningen Bortom fagert tal handlar istället om hur ett sådant diskrimineringsförbud ska se ut.

Förutom ett diskrimineringsförbud anser representanterna för delar av den svenska Independent Livingrörelsen att det också krävs att en statlig kommission tillsätts för att uppfylla de åtaganden som den svenska regeringen accepterat i och med ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man vill även göra ett tillägg med hänvisning till universell design och tydliggöra att åtgärder för tillgänglighet i möjligaste mån ska vara universellt utformade –inte några särlösningar.

Emma Johansson, ordförande Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige
Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute
Hans Filipsson, språkrör Marschen för tillgänglighet

”Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering” Ds 2010:20:
http://www.regeringen.se/sb/d/12477/a/147332

Läs hela remissvaret från Stil, Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet:
http://www.marschen.se/docs/remissvar_bortom_fagert_tal.pdf

Marschen för tillgänglighet 2011 sker lördag 4 juni för nionde året i rad.

Läs mer:
http://www.stil.se
http://www.independentliving.org
http://www.marschen.se

Kontakt:
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se, 0708-772767
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 140 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade handikapprörelsen. Marschen för tillgänglighet 2011 sker lördag 4 juni för nionde året i rad . Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2010-11-29 kl 12:47
Uppdaterad: 2010-11-29 kl 13:03
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741