Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter

Pressmeddelande 2010-10-22

För nionde året i rad går den enade svenska handikapprörelsen ut på gator och torg tillsammans med mängder av andra organisationer för att genomföra demonstrationen Marschen för tillgänglighet. 2011 är datumet fastställt till lördagen 4 juni. Kravet är ett: Gör otillgänglighet till ett diskrimineringsbrott!

– En miljon människor diskrimineras dagligen. En utredning är på remissrunda, men än finns ingen lag, säger språkröret Hans Filipsson.

Det är nionde året i rad som Marschen för tillgänglighet genomförs. De tre senaste åren har antalet marscherande orter stadigt ökat till förra årets 31 orter.

– Det är rimligt att tro att vi blir minst lika många i år. Det är beklämmande att Sverige inte redan har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Den typen av lag finns redan i flera länder, bland dem USA sedan 1990 och Norge sedan 2009, fortsätter Hans Filipsson.

Sverige har sedan 1966 haft lagstiftning om att nybyggnationer ska vara tillgängliga och sedan 2001 om att hinder som är "enkla att avhjälpa" ska åtgärdas. Sedan 1979 har det funnits lagstiftning som kräver att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Trots det är Sverige fortfarande ett till största delen otillgängligt land. Beräkningar som människor inom vår och andra organisationer gjort visar att 60-90 procent av svenska stadskärnor är helt eller delvis otillgängliga.

Sverige har nyligen återigen kritiserats av organ knutna till FN för att inte ha gjort otillgänglighet till diskriminering. En snabbutredning om hur en reglering av otillgänglighet som diskrimineringsgrund kan ske färdigställdes av Hans Ytterberg i december 2009 och är nu ute på remiss. Den föreslår just en diskrimineringsklassning av otillgängligheten.

– Vi hoppas att väntan på den nya lagen snart är över. Nuvarande lagstiftning fungerar inte, säger Emma Johansson, Marschen för tillgänglighets andra språkrör.

– Så länge vi inte har någon lag fortsätter vi att marschera, säger Emma Johansson.

Detaljerad information om hur man arrangerar Marschen för tillgänglighet 2011 på sin egen ort följer inom kort.

Vanliga frågor om Marschen för tillgänglighet och otillgänglighet som diskrimineringsgrund:
http://www.marschen.se/vanligafragor

Kontakt:
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se, 0708-772767
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-870395, emma@marschen.se

Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Fler än 140 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställt sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade handikapprörelsen. Marschen sker för åttonde året i rad 2010. Huvudsponsor är Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige. En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2010-10-22 kl 00:26
Uppdaterad: 2011-05-25 kl 03:59
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741