Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Diskrimineringslag välkomnas av landsomfattande marsch

Diskrimineringslag välkomnas av landsomfattande marsch

2010-05-27 Pressmeddelande

– Vi välkomnar Integrations- och jämställdhetsdepartementets besked att det nu kommer ett förslag till lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Det säger Hans Filipsson, grundare och ett av språkrören för Marschen för tillgänglighet som genomför 31 parallella marscher nu på lördag.

I ett pressmeddelande idag offentliggjorde regeringen att det kommer ett förslag om att göra otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning till diskrimineringsgrund:
"Integrations- och jämställdhetsdepartementet är nu färdiga med ett förslag om att bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering. Regeringen kommer om någon vecka att sända ut den utredning som gjorts på remiss. Det säger statsrådet Nyamko Sabuni, ansvarig minister för diskrimineringsfrågor, inför den landsomfattande tillgänglighetsmarschen som genomförs på lördag."

Innan det blir en lagstiftning kommer ett uppdrag ges till en statlig myndighet att ytterligare belysa de kostnader som kan uppstå för privata och offentliga aktörer. Remissvar och en kompletterande kostnadsberäkning kommer att vägas in i Ytterbergs utredning innan regeringen lägger fram sitt lagförslag till riksdagen, skriver integrations- och jämställdhetsdepartementet.

– Vi är glada för att det efter alla dessa år är på gång att bli en lagstiftning lik den som finns i flera andra länder, till exempel Norge. Men vi blir bekymrade när departementet lägger så stor vikt vid kostnadsanalysen. Kommer det att bli mindre diskriminerande om det är dyrare att åtgärda? säger Hans Filipsson.


Mer info om marscherna finns här: www.marschen.se/orter
Mer info om marschen finns här: www.marschen.se
Integrations- och jämställdhetsdepartementets pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/12446/a/146667

Kontaktinformation:
Hans Filipsson, grundare och språkrör, hans@marschen.se, 0708-772767
Mårten Gudmundhs, koordinator och pressansvarig, marten@marschen.se, 0739-989490
Emma Johansson, språkrör, emma@marschen.se, 0707-87 03 95,

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbunden (HSO), DHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande ). Marschens huvudsponsor är STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige
Publicerad: 2010-05-27 kl 16:55
Uppdaterad: 2010-05-27 kl 17:28
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741