Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marsch på 29 orter för tillgänglighet den 29 maj

Marsch på 29 orter för tillgänglighet den 29 maj

Pressmeddelande 2010-05-10

För åttonde året i rad demonstrerar den enade svenska handikapprörelsen lördagen den 29 maj i Marschen för tillgänglighet, och det på fler platser än någonsin. Kravet är att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Under lördagen 29 maj genomförs 29 marscher i landet: Askersund, Boden, Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kumla, Ljusdal, Malmö, Norrköping, Norsjö, Sandviken, Stockholm, Strömsund, Sundsvall, Svenstavik, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Örkelljunga och Östersund.

Det är åttonde året i rad som Marschen för tillgänglighet genomförs. Bakom marschen, som är politiskt och religiöst fristående, står Sveriges enade handikapprörelse och allt från partier till aktiebolag. Trots 20 år av utredningar blev inte otillgänglighet diskrimineringsgrund i den diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet 2009 i Sverige. Ett förslag fanns men lyftes i ett sent skede ur den nya lagen av regeringen med motiveringen bristande underlag och brådska med att införliva EU:s arbetslivsdirektiv. När förslaget lyftes ut lovade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på DN-debatt att återkomma till riksdagen i frågan innan mandatperiodens slut.

Den utredningen är nu klar och har enligt uppgift redan varit på internremiss på departementen.

- Vi förväntar oss att lagen nu blir av och att vi får besked om detta på marschen, säger Emma Johansson, språkrör för Marschen för tillgänglighet. Trots decennier av goda intentioner och vackert formulerade politiska löften är Sverige ett i allra högsta grad otillgängligt land. Vi behöver inte fler löften, vi behöver tvingande lagstiftning med kraftiga sanktioner mot dem som dagligen diskriminerar oss, fortsätter Emma Johansson.

Syftet med marschen är att kräva en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Liknande lagar finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och Norge.

Läs mer:
http://www.marschen.se/orter - Information om samtliga marscherande orter med lokala kontaktpersoner.
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/111298 - Uppdraget att utreda frågan ytterligare.

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-87 03 95, emma@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2010-05-09 kl 13:53
Uppdaterad: 2010-05-10 kl 01:12
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741