Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Öppet brev till regeringen: Avskaffa diskrimineringen och brist på tillgänglighet

Öppet brev till regeringen: Avskaffa diskrimineringen och brist på tillgänglighet

Avskaffa diskrimineringen och brist på tillgänglighet! När en ny samlad diskrimineringslag trädde i kraft den 1 januari 2009 fanns inte bristande tillgänglighet med som en av diskrimineringsgrunderna. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni uttalade att det krävdes bättre underlag. Arbetet med utredningen skulle gå skyndsamt.

Sedan några månader tillbaka är den klar, men av anledningar som vi bara kan spekulera om hålls den hemlig. En inte alltför vågad gissning är att innehållet inte faller Regeringen i smaken, därför att utredaren föreslår att bristande tillgänglighet mycket väl kan ingå i en samlad diskrimineringslag. Hemlighetsmakeri skapar lätt konspiratoriska tankar. Sådana fasoner är inte passande för ett demokratiskt samhälle som hyllar offentlighetsprincipen.

Vi kräver att regeringen lyfter på förlåten. En lag om diskriminering som inte klassar bristande tillgänglighet som diskriminering är bara tomma ord och värdelös retorik för människor med funktionsnedsättningar. Sverige har ratificerat Förenta Nationernas konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Detta innebär att man som nation har för avsikt att följa konventionen.

Vad är problemet? Inser inte Regeringen att det är en mänsklig rättighet att komma in i mataffären och där ta del av utbudet, komma in i skolan, på arbetsplatsen där jag söker jobb, komma in på teatern och biografen, på bussen samt ta del av TV och internetmedia? Ja överallt där vi som medborgare stoppas av onödiga hinder och barrikader. Eller hemska tanke! Sätter regeringen ett ekonomiskt pris på vad mänskliga rättigheter får kosta när det är fråga om att skapa ett tillgängligt samhälle?

Vi kräver svar!

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder – Maria Johansson, Ordförande
Förbundet Rörelsehindrade, FöR – Lars Hagström, Ordförande
Föreningen Blödarsjuka i Sverige - Daniel Arnberg, Ordförande
Handikappförbundens Samarbetsorganisation, HSO – Ingrid Burman, Ordförande
Hörselskadades Riksförbund (HRF) – Jan -Peter Strömgren, Ordförande
Intressegruppen för Assistansberättigad, IfA – Vilhelm Ekensteen, Ordförande
Marschen för tillgänglighet – Hans Filipsson, språkrör
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR – Kathleen Bengtsson Hayward, Ordförande
Personskadeförbundet, RTP – Pelle Kölhed, Ordförande
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) – Lars U Granberg, Ordförande
Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige – Sture Jonasson, Ordförande
Synskadades Riksförbund – Tiina Nummi Södergren. Ordförande
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR – Ragnar Veer, Ordförande
Unga Synskadade – Victoria Öjefors. Ordförande
Kontaktperson: Lars Hagström
Sunnanväg 2P, 222 26 Lund
Tel: 046-211 81 80, 070- 672153,
E-post: lars.hagstrom1@comhem.se
Publicerad: 2010-04-09 kl 09:47
Uppdaterad: 2010-04-09 kl 09:48
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741