Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > 2500 anmälningar om diskriminering under en eftermiddag

2500 anmälningar om diskriminering under en eftermiddag

Pressmeddelande 2009-08-28

Lördagen 22 augusti gick startskottet för Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Resultatet hittills är nedslående men förväntat: Över 2500 anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning kommer att göras till Diskrimineringsombudsmannen.

Under lördagen inventerade människor runt om i landet otillgängligheten på sin ort. Restauranger, affärer, biografer, gatumiljöer och andra verksamheter hos vilka hinder inventerats kommer under hösten att anmälas för diskriminering till Diskrimineringsombudsamannen och om sk enkelt avhjälpta hinder till respektive kommunal byggnadsnämnd.

Kampanjen samordnas av Marschen för tillgänglighet, som utöver detta bland annat årligen anordnar lokala demonstrationer med samma namn som organisationen för kravet att otillgänglighet ska klassas som diskriminerng av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Liknande lagstiftning finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och sedan årsskiftet Norge. USA var först i och med lagstiftningen Americans with Disabilities Act 1990.

- Vid de två tidigare anmälningsaktionerna 2005 och 2007 kom sammanlagt cirka 2500 anmälningar in under hela aktionernas gång. Att vi nu redan efter en vecka har fått rapporter om över 2500 inventerade hinder innebär att vi utan tvekan kommer att "slå rekord" denna gång, ett rekord som vi helst hade undvikit att slå, säger Hans Filipsson, språkrör och grundare för Marschen för tillgänglighet.

- De ökade anmälningarna är ett direkt resultat av att alliansregeringen i ett sent skede ifjol valde att lyfta bort ett förslag om att göra otillgänglighet till diskriminering ur den nya diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet. Människor med funktionsnedsättningar i Sverige känner frustration och ilska. Vi börjar tröttna på att dagligen bli diskrimerade, fortsätter Hans Filipsson.

På många orter kan det konstateras att kommunerna själva inte åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder och agerat ytterst tveksamt i sin handläggning. Vissa kommuner har i augusti 2009 inte påbörjat sin handläggning trots att föreskrifterna om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) varit i kraft sedan 1 december 2003 och att Handikappropositionen Från patient till medborgare, som föranledde föreskrifterna, antogs av riksdagen 31 maj 2000. Regeringens intention i propositionen är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och alla enkelt avhjälpta hinder undanröjda vid utgången av 2010.

- Det här visar också vad vi redan vetat i mer än 5 år: Det finns inte en chans att nå målet 2010 och har aldrig funnits det!, säger Hans Filipsson. Svensk lagstiftning är alldeles för mjäkig, saknar reella, kännbara sanktioner som verkligen används och ger inte individen möjlighet att få upprättelse för den diskriminering man utsätts för. Lagar som inte ger några straff när man bryter mot dem eller som de som är satta att bevaka att lagen efterlevs själva bryter mot har aldrig varit speciellt effektiva.

- Om Sverige skulle ta sitt ansvar och klassa otillgänglighet som diskriminering skulle skrämseleffekten av hot om skadestånd, sanktioner och dålig PR naturligtvis visa sig lika effektiv som den gjorde i USA på 1990-talet, avslutar Hans Filipsson.

Anmälningar har redan gjorts eller kommer att göras på följande orter: Avesta, Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Hörby, Höör, Jönköping, Karlskoga, Malmö, Mora, Norrköping, Nynäshamn, Orsa, Rättvik, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Torsby, Trosa, Tyresö, Uppsala, Upplands-Bro, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik. Fler oter tillkommer vartefter aktionen fortgår.

Läs mer:
Om den tredje anmälningsaktionen:
http://www.marschen.se/anmalningsaktion3
Exempel på hinder som inventerats:
www.marschen.se/viewpage.php?page=562#faq1-9
Vanliga frågor om Marschen för tillgänglighet och otillgänglighet som diskrimineringsgrund:
http://www.marschen.se/vanligafragor

Kontakt:
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 0708-77 27 67, hans@marschen.se
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora, traditionella handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, För utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; den svenska Independent Living-rörelsen: Stiftarna av Independent Living i Sverige (Stil), Göteborgs Independent Living (GIL), Helsingborgs Independent Living (HIL), Föreningen JAG, Independent Living Institute (ILI); politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-08-28 kl 01:26
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741