Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Landsomfattande anmälningsaktion mot diskriminering startar lördag 22 augusti

Landsomfattande anmälningsaktion mot diskriminering startar lördag 22 augusti

Pressmeddelande 2009-08-18

Näringsidkare, myndigheter, gatumiljöer, webbsidor och andra verksamheter runtom i landet kommer att bli anmälda till Diskrimineringsombudsmannen på lördag. Då går startskottet för Marschen för tillgänglighets landsomfattande tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Syftet med aktionen är enkelt: Otillgängligheten i Sverige är enorm och otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Under lördagen och tiden därikring inventeras en mängd otillgänglighet runt om i landet som sedan anmäls som diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen med hjälp av http://www.marschen.se/anmalningsaktion3
Ta del av fakta och argument:
http://www.marschen.se/vanligafragor
Ta del av anmälningar från de två tidigare aktionerna:
http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-08-18 kl 01:41
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741