Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Tredje anmälningsaktion startar 22 augusti

Tredje anmälningsaktion startar 22 augusti

Lördagen den 22 augusti 2009 går startskottet för Marschen för tillgänglighets landsomfattande tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Delta du/ni också!

22 augusti 2009 börjar den tredje anmälningsaktionen: Under dagen och tiden därikring inventeras en mängd otillgänglighet runt om i landet som sedan anmäls som diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen med hjälp av Anmälningstjänsten hos Independent Living Institute. Fysisk otillgänglighet som bedöms falla inom föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder kommer även att anmälas som sådana till respektive kommuns byggnadsnämnd.

Syftet med aktionen är flera:
  • Vi vill uppmärksamma allmänhet, beslutsfattare och media på det enorma problem som diskriminering i form av otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.

  • Vi vill hålla trycket uppe i anmälningsstatistiken hos Diskriminerngsombudsmannen

  • På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete.

  • På lokalplan kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka.


Aktionen bidrar på sin spets till ett tillgängligare Sverige.

De två tidigare aktionerna, som genomfördes 2005 respektive 2007, resulterade i runt 2500 diskrimineringsanmälningar sammanlagt. 2500 anmälningar. Det kan låta mycket, men vi som varje dag utestängs och därmed diskrimineras på grund av otillgängligheten vet att 2500 anmälningar bara är toppen av ett gigantiskt isberg. Vi vet också att takten för att tillgängliggöra Sverige är så långsam att vi om inget drastiskt sker inte kommer att få uppleva någorlunda tillgänglighet under vår livstid.

Därför vill vi uppmana just dig/er att delta i aktionen den 22 augusti och kanalisera din/er ilska och frustration! Att delta är inte svårt och innebär inte mer än ett par timmars arbete. Organisationer, företag och enskilda kan delta. Tillsammans gör vår insats oss hörda och visar vårt missnöje med hur det ser ut i Sverige. Att delta i aktionen är att tydligt ta ställning för att otillgängligheten ska kallas för vad det verkligen är: diskriminering.

Deltagare finns redan i Göteborg, Hörby, Höör, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik.

Anmäl dig/er genom att skriva ett mejl med den/de orter du/ni tänkt göra anmälningar i och ditt/ert telefonnummer till aktion3@marschen.se så kontaktar vi dig/er. Du/ni läggs då också till i en e-postlista för aktionen. Du måste bekräfta din e-postadress för att anmälan ska gå igenom.

Aktionen fortsätter till och med Marschen för tillgänglighet 2010 (demonstrationerna; datum ej bestämt), så det finns gott om tid att delta!

Läs mer:
Information om den tredje anmälningsaktionen:
http://www.marschen.se/anmalningsaktion3
Ta del av fakta och argument:
http://www.marschen.se/vanligafragor

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-08-11 kl 05:54
Uppdaterad: 2009-08-12 kl 03:46
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741