Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen 2009 genomförd - löften om lagstiftning från båda blocken

Marschen 2009 genomförd - löften om lagstiftning från båda blocken

För sjunde året i rad genomfördes Marschen för tillgänglighet lördagen 13 juni 2009. Både det borgerliga och det röd-gröna blocket utlovade att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

På 25 orter runt om i landet demonstrerade den samlade handikapprörelsen för införandet av en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Trots otur med vädret slöt omkring 500 människor upp i Stockholm, 200 i Göteborg och ett hundratal på många andra orter. Totalt deltog nästan 2000 människor i landet.

Vid marschen i Stockholm gick företrädare för samtliga riksdagspartier i demonstrationen och höll anföranden vid slutmålet Sergels torg. Samtidigt som den sedvanliga samstämmigheten kunde skönjas hos politikerna gav båda blocken löften om lagstiftning. Det röd-gröna blocket lovade som oppositionsblock att vid en seger vid valet 2010 göra otillgänglighet till diskrimineringsgrund. Det borgerliga blocket framhöll att man jobbar för att trycka på med Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken inför målet 2010 och framhöll att de efter den pågående snabbutredningens slutförande kommer att föreslå att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering.

Vi kommer nu successivt att lägga upp bilder, filmer, tal, mediereporage och annat material från de demonstrerande orterna på webbsidan. Allt material kommer att finnas på:
www.marschen.se/2009

Ett stort tack till alla som medverkat vid genomförandet och alla deltagare!
Publicerad: 2009-06-14 kl 23:42
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741