Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Idag marscherar handikapprörelsen på 25 orter

Idag marscherar handikapprörelsen på 25 orter

Pressmeddelande 2009-06-13

25 marscher över hela Sverige idag kräver lag som gör otillgänglighet till diskriminering. Liknande lagstiftning finns redan i exempelvis USA och Norge.

60-90 procent av affärer, restauranger, biografer, möteslokaler och andra inrättningar i svenska stadskärnor är helt eller delvis omöjliga att ta sig in i för någon som sitter i rullstol. Nästan hela valet till Europaparlamentet var omöjligt att ta del av för den som är blind eller döv. Bara 52 procent av landets kollektivtrafikbussar har automatiska hållplatsutrop så att personer med synskador kan nyttja dem. Bara 7 procent har liftar och 43 procent ramper så att personer med rörelsehinder kan nyttja dem. Så här ser det stängda Sverige ut 2009.

Detta trots att plan- och bygglagen sedan 1966 innehållit tillgänglighetsregler och lagen om handikappanpassad kollektivtrafik kom 1979. Det är 43 respektive 30 år sen.

- Nu är det dags att göra Sverige öppet också för människor med funktionsnedsättning, säger Hans Filipsson, grundare och språkrör för Marschen för tillgänglighet. Sverige behöver en lag likt Norge och andra länder som klassar otillgänglighet för människor med funktionsnedsättning som vad det är: diskriminering.

- Sverige har ungefär 1,8 miljoner människor med funktionsnedsättningar. Åtminstone hälften säger öppet att de känner sig diskriminerade.Trots att lagstiftning finns riskerar den som bryter mot den inte något straff eller att tvingas åtgärda otillgängligheten. Svensk tillgänglighet bygger på medömkan och god vilja, istället för tvingande lagstiftning och mänskliga rättigheter.

På 25 orter i dag, lördag, går Marschen för tillgänglighet, från Luleå i norr till Malmö i söder. På många marschorter kommer politiska företrädare att delta i år. I Stockholm marscherar och talar Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maria Wetterstrand liksom kommunminister Mats Odell (KD) och företrädare för övriga borgerliga partier.

- Vi hoppas att frågan tas på allvar i år. Löftena har stått som spön i backen i minst tjugo år och klockan tickar. Kanske 2009 eller 2010 blir året när löftena äntligen omsätts i praktik, säger Hans Filipsson.

De marscherande orterna är: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskoga, Karlstad, Kumla, Ljusdal, Luleå, Malmö, Norrköping, Sandviken, Skövde, Stockholm, Strömsund, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Vänersborg, Växjö, Örebro, Örkelljunga och Östersund.

Syftet med marschen är att kräva en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Liknande lagar finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och Norge.

Läs mer:
Information om samtliga marscherande orter med lokala kontaktpersoner:
http://www.marschen.se/marschorter
Ta del av fakta och argument:
http://www.marschen.se/vanligafragor

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-06-13 kl 00:31
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741