Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Demonstrationer för tillgänglighet på 25 orter på lördag

Demonstrationer för tillgänglighet på 25 orter på lördag

Pressmeddelande 2009-06-09

För sjunde året i rad demonstrerar den enade svenska handikapprörelsen lördagen den 13 juni i Marschen för tillgänglighet, och det på fler platser än någonsin. Kravet är att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Under lördagen 13 juni genomförs 25 marscher i landet: Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskoga, Karlstad, Kumla, Ljusdal, Luleå, Malmö, Norrköping, Sandviken, Skövde, Stockholm, Strömsund, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Vänersborg, Växjö, Örebro, Örkelljunga och Östersund.

Det är sjunde året i rad som Marschen för tillgänglighet genomförs. Bakom marschen, som är politiskt och religiöst fristående, står Sveriges enade handikapprörelse och allt från partier till aktiebolag. Trots 20 år av utredningar, varav den senaste 2003-2006, blev inte otillgänglighet diskrimineringsgrund i den nya diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet i Sverige. Ett förslag fanns men lyftes i ett sent skede ur den nya lagen av regeringen med motiveringen bristande underlag och brådska med att införliva EU:s arbetslivsdirektiv. När förslaget lyftes ut lovade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på DN-debatt att återkomma till Riksdagen i frågan innan mandatperiodens slut.

- Vi förväntar oss att Sabuni och regeringen håller sitt löfte, säger Hans Filipsson, språkrör och grundare för Marschen för tillgänglighet. Trots decennier av goda intentioner och vackert formulerade politiska löften är Sverige ett i allra högsta grad otillgängligt land. Vi behöver inte fler löften, vi behöver tvingande lagstiftning med kraftiga sanktioner och möjlighet att få skadestånd av dem som dagligen diskriminerar oss, fortsätter Hans Filipsson.

Samtliga riksdagspartier är representerade vid Stockholmsmarschen och kommer vid dess slutmål att hålla kortare anföranden: Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V), Maria Wetterstrand (MP), Mats Odell (KD), Kenneth Johansson (C), Tobias Krantz (FP) och Mats G Nilsson (M). Ett flertal andra riksdagsledamöter och politiska företrädare deltar både i Stockholm och de 24 övriga demonstrerande orterna.

- Vi välkomnar att oppositionen visar framfötterna och hoppas att frågan ska lyftas över det omvårdande och förlamande samförståndet, säger Hans Filipsson. Samma samförstånd eliminerar all möjlighet till debatt och den politiska enigheten kring att "värna de stackars invaliderna" är en stor orsak till att vi inte kommit längre. Vår fråga handlar inte om välmenande socialpolitik, utan om en juridisk reglering.

Syftet med marschen är att kräva en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Liknande lagar finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och Norge.

Läs mer:
http://www.marschen.se/marschorter - Information om samtliga marscherande orter med lokala kontaktpersoner.
http://www.dn.se/opinion/debatt/den-som-diskriminerar-kommer-att-botfallas-1.537069 - Nyamko Sabunis debattartikel

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-98 94 90, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 140 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-06-09 kl 17:55
Uppdaterad: 2009-06-09 kl 20:33
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741