Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Ohly och Wetterstrand talar för tillgänglighet

Ohly och Wetterstrand talar för tillgänglighet

Pressmeddelande 2009-04-21

Lars Ohly (v) och Maria Wetterstrand (mp) kommer att tala i Stockholm i samband med årets upplaga av demonstrationen Marschen för tillgänglighet. Övriga partier har ännu inte svarat på inbjudan.

Det är sjunde året i rad som hela den samlade svenska handikapprörelsen marscherar för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Lagen fanns med i förslaget till den nya diskrimineringslagen som förbereddes förra året, men lyftes i ett sent skede ut för vidare utredning. I Norge började däremot en liknande lag gälla 1 januari i år.

- Vi upplevde det som ett ohyggligt svek att förslaget inte togs förra året, säger Hans Filipsson, språkrör för och grundare av Marschen för tillgänglighet.

- Det är uppenbart att omvärlden också ser det som att Sverige inte tar frågan om otillgänglighet på tillräckligt stort allvar. Så sent som i november 2008 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för att inte tillgänglighet till allmänna lokaler och platser blev ett krav i den nya diskrimineringslagen.

Årets demonstration blir den största hittills vilket får ses som ett direkt resultat av att förslaget inte togs. 23 orter är klara, men fler är på gång.

Läs mer:
FN-kommitténs kritik:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.SWE.CO.5.pdf
(Sök på ”accessibility”.)

Marschen för tillgänglighet:
http://www.marschen.se

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-989490, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 08-559 22 112, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 130 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-04-21 kl 14:36
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741