Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Första norska diskrimineringsfallet avgjort

Första norska diskrimineringsfallet avgjort

Pressmeddelande 2009-04-03

För första gången prövas den nya diskrimineringslagen om otillgänglighet i Norge. Detta står klart efter att den norska motsvarigheten till Diskrimineringsombudsmannen meddelat att den 14 cm höga tröskeln till reseföretaget Vings butik i centrala Oslo är diskriminerande.

Det var den 7 januari i år som Norges Handikapforbund förutom Ving anmälde Jack & Jones, Vero Moda, Carlings, Stress, Game Stop, Indiska, Blend och Match till Likestillings- og diskrimineringsombudet, den norska motsvarigheten till Diskrimineringsombudsmannen. Detta gjordes utifrån diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, den nya lag som efter 1 januari 2009 innebär att det i Norge är diskriminering att utestänga människor med funktionsnedsättning genom att ha en verksamhet som inte är tillgänglig. Verksamheterna anmäls för att entréerna inte är möjliga att komma in genom för dem som använder rullstol. Ett motsvarande svenskt lagförslag drogs så sent som i mars 2008 in av regeringen med påståenden om "bristande underlag".

Enligt Vings mening är den 14 cm höga tröskeln inte något problem för människor som använder rullstol. Likestillings- og diskrimineringsombudet tycker dock i ett uttalande annorlunda och menar att Vings otillgängliga entré är ett brott mot diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav på universell utformning och därmed diskrimerande.

Uttalanden från Likestillings- og diskrimineringsombudet är inte juridiskt bindande, men den verksamhet som inte rättar sig efter ett uttalande kan dras inför Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nämnden kan i sin tur fatta beslut som tvingar Ving att tillgängliggöra entrén. Nämnden kan dessutom ålägga Ving ett bötesbelopp för varje dag fram till dess att de tillgängliggör entrén.

Ving har nu fram till 17 april på sig att meddela om man kommer att rätta sig efter uttalandet eller inte.

- Marschen för tillgänglighet applåderar Norge för den nya lagen! Kampen för en likadan svensk lag kommer att fortsätta tills vi får den, säger Hans Filipsson, grundare och språkrör för Marschen för tillgänglighet.

- Det ska bli intressant att se om övriga anmälda butiker väljer att rätta sig efter uttalandet också, den dominoeffekt av ny lagstiftning som visade sig så effektiv i USA, som 1990 blev det första land att göra otillgänglighet till diskriminering i juridisk mening.

Demonstrationen Marschen för tillgänglighet 2009 sker 13 juni för sjunde året i rad på minst 22 orter.

Läs mer:
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalande:
http://www.ldo.no/no/TopMenu/Klagesaker/2009/Diskriminering-pa-grunn-av-manglende-generell-tilgjengelighet/

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven):
http://www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html

Norges Handikapforbunds nyheter i ärendet:
Anmälan:
http://www.nhf.no/index.asp?id=60375
Om ärendets gång (med länk till TV-reportage):
http://www.nhf.no/index.asp?id=60943
Om ombudets uttalande (med länk till TV-reportage):
http://regioner.nhf.no/index.asp?id=61091

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-989490, marten@marschen.se
Hans Filipsson, grundare och språkrör, 08-559 22 112, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 130 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-04-03 kl 00:07
Uppdaterad: 2009-09-05 kl 22:02
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741