Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Idag fick Norge diskrimineringslagen Sverige avstod

Idag fick Norge diskrimineringslagen Sverige avstod

Pressmeddelande 2009-01-01

Både Sverige och Norge införde idag nya diskrimineringslagar. Till skillnad från i Sverige är människor med funktionsnedsättning i Norge numera skyddade mot diskriminering i form av otillgänglighet.

I Sverige slogs samtliga tidigare diskrimineringslagar ihop i den nya diskrimineringslagen (2008:567) och alla diskrimineringsombudsmän har uppgått i den nya Diskrimineringsombudsmannen. Otillgänglighet ingår dock inte som diskrimineringsgrund i den nya lagen. Detta trots att det är den i särklass främsta orsaken till att människor med funktionsnedsättning diskrimineras i Sverige.

I Norge började lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) att gälla. Det är en lag som enbart inriktar sig på att främja jämställdhet och likvärdighet för människor med funktionsnedsättning. Enligt dess första paragraf ska lagen "bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes."

De krav som den norska lagen ställer definieras som att offentliga verksamheter och privata verksamheter som riktar sig till allmänheten måste sträva efter "universell utformning", på svenska universell design. Universell design definieras som "utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig."

För byggnader, anläggningar och uteområden riktade mot allmänheten innebär kraven på universell design att redan uppsatta regler i den norska plan- og bygningsloven (plan- och bygglagen) ska följas.

Brott mot kravet på universell design räknas som diskriminering och straffas med skadestånd. Även eventuell ekonomisk förlust ersätts.

- Et rettslig vern mot den diskriminering fysisk utestengelse fører til, vil sette en standard for diskrimineringsvern for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil bringe vernet opp på samme nivå som for andre diskrimineringsgrunnlag, som kjønn, etnisitet og religion, sa den norska barn- och jämställdhetsministern Anniken Huitfeldt i samband med att lagförslaget togs av Stortinget.

- Det är närmast tragikomiskt att se ännu ett land sälla sig till listan på länder som redan klassat otillgänglighet som diskriminering, säger Hans Filipsson, initiativtagare till och språkrör för Marschen för tillgänglighet. Detta medan den svenska regeringen och riksdagen så sent som i juni 2008 avstod från att införa detsamma, ett beslut som förövrigt starkt kritiserats av FN. Att det dessutom är Norge, ett av våra nordiska grannländer, bör ju tala sitt tydliga språk även till de mest tjurskalliga svenska politiker och andra makthavare som hittills envist stoppat huvudet i sanden. Skillnaden i hur samhället ser ut i Norge och Sverige torde vara minimal och att inte Sverige skulle kunnat införa detsamma idag är på ren svenska skitsnack, avslutar Hans.

Vi vill slutligen passa på att gratulera vår systerorganisation Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen, med Berit Vegheim i spetsen, för den lyckade kamp de fört tillsammans med andra organisationer för den norska lagens genomförande.

Demonstrationen Marschen för tillgänglighet 2009 sker 13 juni för sjunde året i rad.

Läs mer:
Den svenska diskrimineringslagen (2008:567)
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567
Den norska lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
http://www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html
Den norska regeringens pressmeddelande om införandet av lagen
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2008/vern-mot-diskriminering-av-personer-med-.html?id=506690

Om FN:s kritik av Sverige i Svensk Handikapptidskrift
http://www.svenskhandikapptidskrift.se/index.php?page=archives&year=2008&month=11&showOnlyTags=
Tidigare pressmeddelande om den svenska regeringens agerande
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=411

Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
http://www.stopdisk.no/

Kontakt:
Mårten Gudmundhs, pressansvarig och koordinator, 0739-989490, marten@marschen.se
Emma Johansson, språkrör, 0707-870395, emma@marschen.se
Hans Filipsson, språkrör och initiativtagare, 08-559 22 112, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 130 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2009-01-01 kl 20:19
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741