Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marschen för tillgänglighet 2009 lördag 13 juni

Marschen för tillgänglighet 2009 lördag 13 juni

Marschen 2009 sker för sjunde året i rad för att otillgänglihet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Otillgänglighet blir inte diskrimineringsgrund i den nya diskrimineringslag som börjar gälla efter årsskiftet. Därför kommer vi att marschera ännu ett år i demonstrationen Marschen för tillgänglighet lördagen 13 juni 2009.

2008 marscherade vi på 18 orter: Askersund, Borlänge, Göteborg, Halmstad, Härnösand, Jönköping, Karlskoga, Kumla, Ljusdal, Malmö, Norrköping, Sandviken, Stockholm, Uddevalla, Vänersborg, Växjö, Örkelljunga och Östersund.

Redan nu planeras marscher på en mängd orter för 2009. Vi uppmanar alla som vill arrangera en marsch på sin ort att höra av sig till oss. Från arbetsgruppen bakom marschen i Stockholm kan du/ni erhålla stöd och tips på hur man går tillväga. Kan vi så kan ni!

För att arrangera en marsch krävs endast två saker:
1. Marschen ska genomföras lördagen 13 juni
2. Syftet ska tydligt framgå: Sverige ska införa en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi marscherar givetvis för tillgänglighet, men det uttalade syftet är att otillgänglighet ska klassas som diskriminering i juridisk mening.

Marschen i Stockholm vill vi väldigt gärna utöka med kringarrangemang; exempelvis seminarier, musik, debatter. Om du/ni har ett arrangemang som passar, tveka inte att kontakta oss!

Med detta tackar Marschen för tillgänglighet för det gångna året, allt stöd vi fått och önskar en god jul och ett gott nytt år!

Kontakt:
info@marschen.se
0739- 98 94 90
Publicerad: 2008-12-19 kl 01:39
Uppdaterad: 2009-01-15 kl 18:49
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741