Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Otillgänglighet som diskrimineringsgrund utreds igen

Otillgänglighet som diskrimineringsgrund utreds igen

Detta står klart efter ett pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsdepartementet i slutet av förra veckan.

Hans Ytterberg, som hittills arbetat som ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), blir generaldirektör i Regeringskansliet med främsta område att utreda och komplettera det tidigare beslutsunderlaget som påståtts vara bristfälligt.

Marschen för tillgänglighets inställning är givetvis även fortsatt att otillgänglighet borde gjorts till diskrimineringsgrund i samband med att den nya diskrimineringslagstiftningen röstades igenom i juni detta år. Att regeringen, trots bland annat fyra år av kommittéutredning och 2 år av möjlighet till kompletteringar, inte fullständiggjorde underlaget är djupt beklagligt och innebär att vi nu får en lag tidigast årsskiftet 2011.

Trots detta faktum ser Marschen för tillgänglighet positivt på att Regeringen nu tillsätter den snabbutredning man tidigare aviserat.

Läs mer:
Regeringens pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/111298
Tidigare nyhet hos Marschen för tillgänglighet med direkt anknytning:
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=428
Publicerad: 2008-09-26 kl 00:20
Uppdaterad: 2009-01-02 kl 00:02
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741