Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Marscher för tillgänglighet på 18 orter idag!

Marscher för tillgänglighet på 18 orter idag!

Pressmeddelande 2008-05-24

Idag lördag 24 maj genomförs demonstrationen Marschen för tillgänglighet för sjätte året i Sverige.

Den här gången har protesterna mot regeringens passivitet att utelämna kravet om att införliva bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund i den diskrimineringslag som riksdagen kommer ta i juni resulterat i att det genomförs 16 protestmarscher och två torgmöten över hela landet.

De fyra första åren genomfördes marschen i Stockholm, förra året blev det marscher också i Göteborg, Helsingborg och Askersund och idag alltså på 18 orter!

I Östersund kommer t ex stora delar av Miljöpartiets kongressdelegater att gå marschen där Maria Wetterstrand dessutom kommer hålla ett kort anförande till stöd för Marschens krav.

Marschens stöds av över 130 olika organisationer, inklusive den samlade handikapprörelsen.

I Stockholm avgår marschen från Norra Bantorget kl 14.00, i Malmö samma tid från Stadsbiblioteket, i Göteborg klockan 14.00 från Götaplatsen och i Östersund kl 12.30 från Thoméegränd. De andra marscherande orterna är Askersund, Borlänge, Halmstad, Härnösand, Jönköping, Karlskoga, Kumla, Ljusdal, Malmö, Norrköping, Sandviken, Uddevalla, Vänersborg, Växjö och Örklelljunga.

Hela listan med alla fakta finns på vår hemsida.

Inför marschen har 18 000 namnunderskrifter insamlats tillsammans med Handikappförbunden till stöd för en lagstiftning och 1 200 anmälningar har gjort till Handikappombudsmannen om bristande tillgänglighet i den offentliga miljön.

I dag blir vi tusentals personer med rörelsehinder, allergier, syn- och hörselskador som går ut på gatan för att visa vår frustration över att Sverige inte kan ge oss samma typ av lagstiftning som finns i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien e t c.

Läs mer
Marschen för tillgänglighet
http://www.marschen.se
Information om de 18 marscherna
http://www.marschen.se/viewpage.php?page=423

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703 - 84 80 31, lasse@marschen.se
Hans Filipsson, koordinator och initativtagare, 0708-772767, hans@marschen.se
Emma Johansson, koordinator 0707 - 87 03 95, emma@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 130 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, För utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2008-05-24 kl 08:56
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741