Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Vänsterpartiet ställer sig bakom marschen

Vänsterpartiet ställer sig bakom marschen

Sedan ett par dagar står Vänsterpartiet bakom Marschen för tillgänglighet. Därmed är man det andra riksdagsparti att ställa sig bakom.

I samband med detta har Vänsterpartiet gjort ett uttalande där man bland annat säger:

"Den statliga Diskrimineringskommittén föreslog att införa lagstiftning om att bristande tillgänglighet ska definieras som diskriminering. Vänsterpartiet har i en riksdagsmotion ställt sig bakom detta förslag. Vi anser att det är djupt beklagligt att regeringen valt att inte gå fram med ett sådant förslag och menar att de åtgärder regeringen kommer med är alldeles otillräckliga. Det går inte heller att skylla på att frågan inte har utretts tillräckligt, nu handlar det om att visa politisk vilja. Däremot är det viktigt att se till att en ny lag inte tolkas godtyckligt, exempelvis när skälighetsbedömningar ska göras. Därför bör regeringen prioritera att utarbeta förslag om hur underlåtenhet att tillgängliggöra ska definieras som diskriminering."

Till följd av att Vänsterpartiet nationellt ställt sig bakom oss listas inte Vänsterpartiet Kronobergs län längre bland våra stödjande.

Marschen för tillgänglighet välkomnar Vänsterpartiets beslut!

Läs mer:
http://www.vansterpartiet.se
http://www.vansterpartiet.se/content/view/1647/275/

Andra politiska organisationer som står bakom oss:
- Grön Ungdom
- LUF (Liberala ungdomsförbundet)
- Miljöpartiet de Gröna
- Riksdagens Handikappforum
- SSU Stockholm
Publicerad: 2008-05-21 kl 18:31
Uppdaterad: 2008-05-21 kl 18:35
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741