Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Alla olika alla lika, RFSL Ungdom, Ädelfors folkhögskola mfl stöder marschen

Alla olika alla lika, RFSL Ungdom, Ädelfors folkhögskola mfl stöder marschen

Ett flertal nya stödjande har under den senaste tiden lagts till. Vi listar här ett par av dem.

Alla olika alla lika är ett initiativ av och för ungdomar. Kampanjen engagerar unga till att verka för respekten för mänskliga rättigheter. Kampanjen fokuserar på diskriminering och motverkar fördomar baserade på etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder. I Sverige samordnas kampanjen av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter, och jobbar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet, lokalt, nationellt och internationellt. Organisationen har omkring 1000 medlemmar.

Ädelfors folkhögskola drivs av arbetarrörelsens organisationer i södra Sverige. Inom skolan bedrivs dynamisk och samhällsengagerad verksamhet i modern miljö tillgänglig för alla. Skolan är en av Sveriges största folkhögskolor med ca 300 elever.

Sveriges Förenade HBTQ-studenter,SFQ (f.d Sveriges Förenade Gaystudenter, SFG), är ett samarbetsorgan för HBTQ-studentföreningar vid Sveriges universitet och högskolor. SFQ:s främsta syfte är att samla och stärka lokala avdelningar för HBTQ-studenter

Tenerife.nu är den enda svenska portalen för besökare till södra Teneriffa med ett stort antal besökare varje månad. Här kan man mötas och utbyta information, ta del av de senaste nyheterna, vandra runt mellan soliga länkar och tankar eller bara drömma sig bort en stund

Solunova Consulting jobbar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Solunova har en vision om ett jämlikt samhälle där alla människor ges möjligheter att vara delaktiga på samma villkor. Solunova tillhandahåller rådgivning och direkt stöd och hjälp med personlig närhet, förståelse och erfarenhet som unika konkurrensmedel för att kundföretag ska ges de bästa förutsättningarna att erbjuda en verksamhet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här:
http://www.allaolikaallalika.se
http://www.rfslungdom.se
http://www.adelfors.nu
http://www.gaystudenterna.se
http://www.tenerife.nu
http://www.solunova.se

Andra nya stödjande:
http://www.marschen.se/stodjande
Publicerad: 2008-05-20 kl 23:59
Uppdaterad: 2008-05-21 kl 00:01
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741