Lyssna på marschen.se
Marschen för tillgänglighet: FörstasidanNyheter > Demonstrationen Marschen för tillgänglighet växer lavinartat - nu i minst 15 städer!

Demonstrationen Marschen för tillgänglighet växer lavinartat - nu i minst 15 städer!

Pressmeddelande 2008-05-08

Den årligen återkommande demonstrationen Marschen för tillgänglighet växer lavinartat och kommer i år att genomföras på minst 15 orter i Sverige lördagen den 24 maj.

I Stockholm marscherar vi för sjätte året i rad; i Askersund och Göteborg för andra året; och i Borlänge, Jönköping, Karlskoga, Kumla, Ljusdal, Malmö, Norrköping, Uddevalla, Vänersborg, Växjö, Östersund och Örkelljunga för första gången. Ytterligare orter kan tillkomma.

- Det är väldigt glädjande att se att intresset för att demonstrera för vår fråga växt och nu är så stort, säger Hans Filipsson, koordinator för och den enda kvarvarande av initiativtagarna till Marschen för tillgänglighet. Det visar att otillgängligheten i allra högsta grad påverkar människors liv runt om i landet.

Enfrågeorganisationen Marschen för tillgänglighets krav är att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Trots att frågan utretts i snart 20 år och att den parlamentariska Diskrimineringskommittén, som utrett frågan i fyra år, föreslog just detta så sent som 2006 lyfte den borgerliga regeringen i februari 2008 ut förslaget ur propositionen om den nya diskrimineringslagstiftningen med motiveringen "bristande underlag". Enligt Handikappförbunden (HSO) innebär detta att vi tidigast 2011 har möjlighet att få en lagstiftning.

- Uppenbarligen förstår regering och riksdag fortfarande inte hur omfattande, kränkande och livsförstörande denna form av diskriminering är. De tycks tro att vi lever i den bästa av världar och förstår inte att det behövs kraftigare lagstiftning. Att man ännu en gång väljer att förhala frågan visar att det är långt mellan de vackra orden och vad de leder till konkret, säger Hans Filipsson, koordinator för och initiativtagare till Marschen för tillgänglighet.

- Man kan se det ökade intresset för att ordna lokala upplagor av vår demonstration som ett direkt gensvar på regeringens ovilja att gå till handling, säger Emma Johansson, också koordinator för Marschen för tillgänglighet. Vi behöver inte fler vackra ord, vi behöver tillgänglighet.

Marschen för tillgänglighet genomför fram till årets demonstration sin andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Den har hittills resulterat i över 1 000 anmälningar om diskriminering till Handikappombudsmannen och kommunala byggnadsnämnder.

Andra länder eller områden som redan klassat otillgänglighet som diskriminering inkluderar bla (årtal för instiftande inom parantes): USA (1990), Australien (1992), Storbritannien (1995), Hong Kong (1995), Sydafrika (2000) och Frankrike (2005). Sverige sackar alltså efter.

Läs mer
Regeringens pressmeddelande om Ett starkare skydd mot diskriminering
http://www.regeringen.se/sb/d/1487/a/96839

Om den pågående massanmälningsaktionen
http://www.marschen.se/massanmalningar2

Marschen för tillgänglighet
http://www.marschen.se/

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig, 0703 - 84 80 31, lasse@marschen.se
Emma Johansson, koordinator 0707 - 87 03 95, emma@marschen.se
Hans Filipsson, koordinator och initativtagare, hans@marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Fler än 130 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte. Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga stora handikapporganisationer, inklusive ungdomsorganisationer: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP), Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), SSU Stockholm, etc.; organisationer som tidigare inte knutits till kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, etc. (En fullständig förteckning över stödjande finns på http://www.marschen.se/stodjande )
Publicerad: 2008-05-08 kl 00:28
Marschen för tillgänglighet
Plusgiro: 1385875-8 Org.nr: 802419-4741